HomeProjecten Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken

Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken, kruising A1/A28, komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Dit veroorzaakt veel file. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten dit knooppunt aan te pakken. Doel is een betere bereikbaarheid van Midden- Nederland en vermindering van de luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Van planprocedure tot technisch ontwerp

Combinatie A1/A28 pakt (sinds half 2015) in opdracht van Rijkswaterstaat het knooppunt aan. In samenspraak met de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeentes uit de regio Amersfoort en de minister van Infrastructuur en Milieu, is besloten om de planstudie te combineren met de ontwerpfase. Deze opzet is een noviteit in Nederland.

Knooppunt Hoevelaken

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is verantwoordelijk voor het thema water, samen met BAM Infraconsult en Arcadis. We zorgen voor de volledige uitwerking van de planprocedure en het ontwerp. Het thema water is onderverdeeld in:

  • grondwater;
  • de afwatering van de weg en
  • de waterhuishouding van de omgeving.

Het is het van groot belang dat het nieuwe knooppunt geen negatieve invloed heeft op het watersysteem van de omgeving en er geen wateroverlast optreedt tijdens hevige buien. Verkeersveiligheid staat hierbij centraal.

In  dit project geldt dat slimme, technische oplossingen op watergebied alles mogelijk maken. De berekeningen voor de slimste bemalingstechniek, de optimale putafstand en de kleinste leidingen zijn hierbij een standaard onderdeel van het ontwerpproces. Voordat de technische berekeningen uitkomsten geven, is met de verschillende stakeholders gezocht naar slimmigheden. Hierbij geldt bovenal ons gezonde kritische verstand: alles wat we niet ontwerpen, dat hoeven we niet te maken.

Feiten en cijfers

  • 32 km hoofdwegennet;
  • 60 kunstwerken;
  • 334.000 m2 te graven wateroppervlak (ruim 50 km watergangen);
  • 1.400.000 m2 asfaltverharding;
  • 180.000 ton dubbellaags ZOAB;
  • 135 km geleiderail en
  • 120.000 m2 geluidsscherm.

Contactpersoon

Mark van der Valk Adviseur Water Neem contact op

Feiten & cijfers

Gerelateerde informatie

+