HomeProjecten Nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC)

Nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC)

Den Haag

Voor bouwcombinatie Cadanz ( Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw) voerde Aveco de Bondt succesvol de ontwerp en uitvoering coördinatie voor de in stand te houden en aan te passen kabels en leidingen.

De gemeente Den Haag wil een gebied (bouwrijp) maken voor de ontwikkeling van een onderwijs- en cultuurcomplex (OCC). De huidige opstallen bestaan uit voormalig ministeriegebouwen (hoog- en laagbouw) van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Dr. A. Phillipszaal en een deel van het Lucent Dans Theater.

Rol Aveco de Bondt

Onder de gebouwen bevinden zich parkeergarages, die door middel van diverse gangenstelsels (ook wel “spaghetti”) genaamd, met elkaar zijn verbonden. Om de huidige ondergrondse infrastructuur – zijnde kabels en leidingen – voorafgaand aan de nieuwbouw van het OCC in beeld te brengen, heeft Cadanz in oktober 2015 aan Aveco de Bondt opdracht gegeven om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Inventariseren kabels en leidingen;
  • Opstellen knelpunten analyse kabels en leidingen;
  • Opstellen kabels en leidingen plan;
  • Uitvoeringsondersteuning voor aanpassingen aan kabels en leidingen.

Gedurende het gehele project ontstaan zowel raakvlakken in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

Integraal ontwerp

Aveco de Bondt stelde een werkplan Kabels en leidingen op. In dit plan staan de te nemen processtappen beschreven. Zo kunnen  de geïnventariseerde kabels en leidingen (en de hiermee samenhangende eisen en voorwaarden) in de ontwerpfase succesvol beheerst en beheerd worden. Door integraal te ontwerpen zijn de raakvlakken in de uitvoeringsfase vroegtijdig onderkend en beheerst. Dit verkleint de risico’s in de uitvoering en houden grip op de (faal)kosten.

Contactpersonen

Richard Molemaker sr. projectmanager Neem contact op

Bas Haselhorst Adviseur 3D-Scanning & Modelling Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »

Gerelateerde informatie

+