HomeProjecten Ondernemingsweg te Doetinchem

Ondernemingsweg te Doetinchem

Doetinchem

De Ondernemingsweg maakt deel uit van het hoofdwegennet van Doetinchem. Als gevolg van de aanleg van de Oostelijke Randweg, moet de aansluitende Ondernemingsweg worden aangepast. Hoofddoel hiervan is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de stad.

Forse aanpassing verkeersstructuur

Op het wegvak aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg tussen de Bedrijvenweg en de Terborgseweg (Ondernemingsweg), ligt een geregeld kruispunt en twee rotondes. De twee rotondes hebben onvoldoende capaciteit om het toekomstige verkeersaanbod te kunnen verwerken. Zij dienen te worden getransformeerd in twee geregelde kruispunten die samengaan met de bestaande kruising. De maatregelen vragen een forse aanpassing van de verkeersstructuur in het oostelijk deel van Doetinchem.

Rol Aveco de Bondt

De werkzaamheden van Aveco de Bondt hebben in hoofdzaak bestaan uit:

 1. Technische uitwerking ontwerp;
 2. Verkeers- en civieltechnische tekeningen;
 3. RAW-bestek;
 4. UAV-gc contract fietstunnel.


Samen met de opdrachtgever en andere stakeholders zijn de uitgangspunten en voorwaarden vastgesteld. Het resultaat is  een verkeerstechnisch ontwerp dat voldoet aan de vigerende richtlijnen. Activiteiten waren o.a.:

 • Realisatie van de afstemmingstekeningen t.a.v. de bestaande ondergrondse infra, rioleringen, vri, anwb en openbare verlichting;
 • Het gelijktijdig  ontwerpen voor de fietsonderdoorgang t.a.v. sociale veiligheid;
 • Uitvoering van de  verhardings-, funderings-, bemalingsadvies en grondonderzoeken na vaststelling van het ontwerp;
 • Het opstellen van de benodigde contractstukken.

Eigen Initiatief voor fietstunnel

In de uitgangspunten van de gemeente Doetinchem was het overstekend fietsverkeer (over de Ondernemingsweg) met VRI geregeld. Dit bleek geen ideale oplossing voor een goede doorstroming van het auto- en fietsverkeer en de verkeersveiligheid van fietsers. Uit eerdere studie van de gemeente bleek dat een fietstunnel niet paste binnen de beschikbare ruimte. Aveco de Bondt heeft op eigen initiatief een oplossing bedacht voor de beperkt aanwezige ruimte, waarmee deze wens van de gemeente alsnog kon worden gerealiseerd. De fietstunnel is separaat aanbesteed en middels een UAVgc-contract gerealiseerd.

Contactpersoon

Joël Voerman Vakgroepleider contracteren en aanbesteden Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Gemeente Doetinchem
 • Periode
  Juli 2012 tot oktober 2013
 • Status
  Afgerond
 • Diensten
  Contracteren en aanbesteden
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »

Gerelateerde informatie

+