HomeProjecten Reconstructie Ganzeboomlaan en Mettingenlaan

Reconstructie Ganzeboomlaan en Mettingenlaan

Raalte

De kruising Ganzeboomlaan-Mettingenlaan ligt vlakbij een spoorwegovergang. Het gaat om een onoverzichtelijke en daardoor verkeersonveilige situatie door de combinatie van een uitrit van een industrieterrein en een drukke fietsroute van en naar het station. Deze situatie heeft geleid tot verschillende verkeersongevallen met fietsers, veelal doordat fietsers geen voorrang kregen.

Maatregelen verbetering verkeersveiligheid

De gemeente heeft voor deze onoverzichtelijke situatie een onderzoek uitgevoerd en een aantal maatregelen voorgesteld om op korte termijn de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Om budgettaire redenen en om toch maatregelen te kunnen treffen heeft de gemeente niet gekozen voor ingrijpende maatregelen (bijv. een tunnel), maar oplossingen gezocht binnen de bestaande omgeving. Door o.a. de rijbaan visueel te versmallen en andere attentie-verhogende maatregelen toe te passen.

Complexe uitvoering

De ligging van de kruising midden in het dorp, met beperkte omleidingsmogelijkheden, maken dit project lastig uit te voeren. Bussen moeten óf ver omrijden, waardoor de dienstregeling in gevaar komt óf dwars door de werkzaamheden rijden. De hoogtebeperking van de onderdoorgang N35 maakt dat de bereikbaarheid van het industrieterrein voor hoger vrachtverkeer in gevaar komt. Hierdoor is vóóraf nauw contact en afstemming met alle belanghebbenden geboden, om samen de uitgangspunten en voorwaarden vast te stellen.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is gevraagd om de voorgenomen maatregelen uit te werken tot integraal ontwerp, inclusief het vervaardigen van een RAW-bestek.

De civieltechnische voorbereiding bestonden o.a. uit:

 • Algehele projectleiding, begeleiding div. onderzoeken (Niet Gesprongen Explosieven, K&L, Asfalt).
 • Afstemming met stakeholders (o.a. busmaatschappij, industriekring, ProRail, Nuts).
 • Opstellen van een faseringsplan in nauw overleg met alle betrokkenen en belanghebbenden.
 • Uitvoering van een verharding- en funderingsonderzoek.
 • Uitwerken van bestekstekeningen en het opstellen van een RAW-bestek.
 • Aanbestedingsbegeleiding.
 • Directie & Toezicht volgens UAV.

Contactpersoon

Joël Voerman projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Gemeente Raalte
 • Status
  Gereed
 • Diensten
  Ontwerp GWW, contracteren en aanbesteden
 • Periode
  2016-2017, uitvoering 2017
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+