HomeProjecten Reconstructie Waagweg en Stationsstraat met aanleg rotonde

Reconstructie Waagweg en Stationsstraat met aanleg rotonde

Holten

De Gemeente Rijssen-Holten heeft met de aanleg van het Zilverzandtracé en het Wansinktracé goede gebiedsontsluitingswegen richting Rijssen en A1 gecreëerd. Nu bestaat de wens voor een verkeersluw centrum van Holten en een goede ontsluiting richting Deventer en de in aanbouw zijnde woonwijk De Kol. Daarnaast is een veilige verbinding voor langzaam verkeer vanuit het centrum richting NS- en busstation geboden. De huidige kruising Stationsstraat-Dorpsstraat-Larenseweg staat bekend als druk en gevaarlijk.

De reconstructie van De Waagweg en Stationsstraat, in het verlengde van het Zilverzandtracé, zijn hierin de ontbrekende schakel. Met de aanleg van de rotonde en de herinrichting van het stationsgebied ontstaat er een veilige verbinding van en naar het station. Aveco de Bondt heeft in opdracht van Gemeente Rijssen-Holten verschillende varianten/opties onderzocht en een variantenafweging gemaakt. Aan de hand van deze afweging en de door Aveco de Bondt opgestelde budgetraming, heeft de gemeente gekozen voor een rotonde en herinrichting van het stationsgebied.

Rol Aveco de Bondt

De werkzaamheden van Aveco de Bondt omvatten het ontwerp voor de boven- en ondergrondse infrastructuur waarna het ontwerp is vertaald in bestek en tekeningen volgens de RAW-systematiek met daarbij gevoegd een directieraming. Daarnaast hebben wij de digitale terreininmeting en het asfaltonderzoek verzorgd.

Contactpersoon

Jan Nijkamp sr. adviseur Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Gemeente Rijssen-Holten
 • Periode
  2011 - 2012, uitvoering 2013
 • Status
  Afgerond
 • Diensten
  Ontwerp GWW, contracteren en aanbesteden, civieltechnische werkvoorbereiding
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+