HomeProjecten Rotonde N782

Rotonde N782

Heelsum

De gevaarlijkste kruising in de gemeente Renkum heeft eind 2016 een gedaantewisseling ondergaan. Het betreft de kruising Bennekomseweg met de Utrechtseweg in Heelsum. Het is een lang gekoesterde wens van de gemeente Renkum om deze provinciale kruising veiliger te maken.

Voor de realisatie van de rotonde heeft de provincie de hulp van Aveco de Bondt ingeroepen. Door de komgrens aan te passen mag op dit stuk provinciale weg niet harder gereden worden dan 50 kilometer per uur. Voor gemotoriseerd vervoer is dit 80 kilometer per uur. Naast aandacht voor verkeersveiligheid, is ook het afwateringssysteem aangepast en zijn twee extra wadi’s gerealiseerd om de huidige wateroverlast op het kruispunt te minimaliseren. Heelsum ligt aan de voet van de Veluwe en door het grote verval ter plaatse van de toekomstige rotonde waren aanpassingen van de afwatering noodzakelijk.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de bondt heeft het voorlopig ontwerp (VO) uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO), inclusief een 3D model. Tevens is een afwateringsontwerp opgesteld voor de afwatering met berekeningen voor de riolering, wadi’s en overstorten. Aveco de bondt heeft dit vervolgens uitgewerkt in een RAW-bestek, inclusief directieraming. De activiteiten van Aveco de Bondt bestaan uit:

 • Opstellen 3D model
 • Opstellen DO ontwerp inclusief details & profielen
 • Zichtcontroles en rijcurvesimulaties
 • Opstellen rioleringsplan en berekeningen
 • Opstellen RAW bestek en bestekstekeningen
 • Opstellen Directieraming

Contactpersoon

Roy Feijen projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Provincie Gelderland
 • Status
  Afgerond najaar 2016
 • Diensten
  Ontwerp, 3D modelling, Riolering, RAW bestek, Kostenraming
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur
  Water
+