icon-arrow-right
HomeProjecten Stresstest Provincie Noord-Brabant

Stresstest Provincie Noord-Brabant

Het klimaat verandert, maar welk effect heeft dat op Noord-Brabant? De provincie wil zich hierop goed voorbereiden. Daarnaast wil zij helder krijgen waar haar rol en verantwoordelijkheid ligt en welk handelingsperspectief zij heeft om klimaateffecten en klimaatgevolgen het hoofd te bieden.

Klimaatverandering inzichtelijk maken

Binnen de provincie Noord-Brabant hebben gemeenten en waterschappen de afgelopen jaren werk verzet om de effecten en gevolgen van klimaatverandering inzichtelijk te maken. De provincie wilt graag optimaal gebruik maken van deze data. De eerste stap die Aveco de Bondt uitvoert is daarom de beschikbare informatie vanuit de uitgevoerde stresstesten, watersysteemanalyses en thematische onderzoeken te verzamelen. Dit wordt in samenwerking met de provincie gedaan. Deze informatie wordt geanalyseerd en gestructureerd. Eventuele leemtes worden opgevuld, zodat inzichtelijk gemaakt kan worden wat de klimaatopgaven van de provincie Noord-Brabant zijn.

Klimaatopgaven

Deze klimaatopgaven worden samengevat per thema. In totaal zijn er 11 thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn Infrastructuur & Mobiliteit, Landbouw & Voedsel en Milieu & Gezondheid. Daarnaast wordt het effect van klimaatverandering voor vitale en kwetsbare functies als drinkwater en olie & chemie apart meegenomen in de analyse. Er wordt een overzicht gemaakt van de taken en verantwoordelijkheden van de provincie per thema. Tevens worden handelingsperspectieven voor potentiële knelpunten verkend.

Klimaatbestendige leefomgeving

Door middel van interviews met externe en interne kennishouders maken wij inzichtelijk welke informatie voor handen is en voor welke thema’s cruciale informatie ontbreekt. Het eindproduct zal een overzicht van de belangrijkste effecten en gevolgen van klimaatverandering voor de provincie bevatten, voorzien van een advies welk handelingskader de provincie heeft. Zo werken de Provincie Noord-Brabant en Aveco de Bondt samen aan een klimaatbestendige leefomgeving.

Contactpersoon

Thijs Visser Senior adviseur Water Neem contact op

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    Provincie Noord-Brabant
  • Status
    november 2019 – mei 2020
  • Projectcategorieën
    Water
+