HomeProjecten Stroefheidsmetingen provincie Zuid-Holland

Stroefheidsmetingen provincie Zuid-Holland

Alle Provinciale wegen binnen Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven voor het meten van de Stroefheid op alle in haar beheer zijnde wegen, alsmede het bepalen van de asfaltmengsels welke op die wegen zijn toegepast. Tevens is er een analyse gemaakt van alle eerder uitgevoerde Stroefheidsmetingen in 2009 – 2011 – 2013 en daar aan toegevoegd die van 2015.

Rol Aveco de Bondt

De Stroefheidsmetingen conform proef 72 van de Standaard RAW 2015 zijn uitgevoerd op ca. 1000 km rijstroken. Een van de aspecten binnen de uitwerking van de meetresultaten uit de metingen, is op welke een soort deklaag de metingen zijn uitgevoerd. Omdat die gegevens bij de wegbeheerder niet meer actueel waren zijn ook alle rijstroken per 100 m1, visueel beoordeeld. Zodoende is een up-to-date beeld ontstaan van alle deklagen binnen de Provincie Zuid-Holland.

Contactpersoon

Theo Burgerhof Commercieel projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Provincie Zuid-Holland
 • Periode
  2015
 • Status
  Afgerond
 • Diensten
  Wegmetingen - Stroefheidsmetingen
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur

Gerelateerde informatie

+