HomeProjecten Stroomversnelling

Stroomversnelling

Verschillende gemeenten in Nederland

Vier bouwers en zes woningcorporaties hebben op 20 juni 2013 de Stroomversnellingsovereenkomst ondertekend. Het initiatief Stroomversnelling en de daarbij horende ´Nul op de Meter´ moet uiteindelijk resulteren in een duurzame renovatie van 111.000 woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1980. Dit project heeft als doel een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met ondermeer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking.

Rol Aveco de Bondt

De deelnemende bouwbedrijven zijn VolkerWessels, BAM, Ballast-Nedam en Dura Vermeer. Dit zijn de partijen die samen het proces hebben opgestart. In opdracht van VolkerWessels  Stroomversnelling B.V. heeft Aveco de Bondt in de periode 2015/2016 diverse bouwkundige-, milieukundige- en constructieve werkzaamheden uitgevoerd voor 240 ‘grondgebonden woningen’ en ‘twee onder één kap woningen’. De uitgevoerde werkzaamheden waren onder andere:

Vastleggen bestaande situatie

 • Vooronderzoek;
 • Asbestinventarisatie en bouwkundige inventarisatie;
 • Digitale metingen (3D-Laserscans).

Ontwerp renovatieconcept

 • Constructieve beschouwing;
 • PHPP en EPG berekeningen;
 • Toetsing bouwfysische aspecten en brandveiligheid;
 • Modelleren (Autodesk Revit) en monitoringsonderzoek.
 • Ecologische begeleiding (experimentele ontheffing).

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is per woning een asbestinventarisatierapport en een rapportage van de bouwkundige opname opgesteld. Daarnaast is een gedetailleerde digitale meting (3D-laserscan) van elke woning gemaakt, een aangeleverd in de vorm van een zogenaamde puntenwolk. Onze werkzaamheden hebben bijgedragen aan een degelijke engineering en bovendien een aanmerkelijke verkorting van het gehele renovatietraject.

Omgeving en Flora en Fauna

In 2014 zijn de eerste gesprekken gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bevoegd gezag. Samen met de bouwbedrijven, bevoegd gezag en andere stakeholders zijn binnen de kaders van de wetgeving mogelijkheden en kansen gecreëerd en is op een alternatieve wijze het gezamenlijk doel benaderd zonder hierbij de ecologische waarden uit het oog te verliezen. Het resultaat is een experimentele ontheffing geweest.

Deze speciale ontheffing maakt het voor bouwbedrijven mogelijk om zonder nader onderzoek het werk uit te voeren. Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden die als doel hebben de mogelijk aanwezige natuurwaarden te beschermen en in de nieuwe situatie deze weer in meervoud terug te brengen. Voordeel is dat niet voor elk renovatieproject een eigen ontheffing moet worden aangevraagd. Deze ontheffing is eind 2015 vernieuwd en met twee jaar verlengd. De ecologen van Aveco de Bondt zijn voor dit proces gevraagd om de totstandkoming van deze nieuwe ontheffing mogelijk te maken.

 

Binnen het proces van de aanvraag is er afstemming geweest met het ministerie van EZ, RVO en soortenexperts. Daarnaast hebben we een omgevingscheck uitgevoerd, werkprotocollen opgesteld en de uitvoering begeleid.

Contactpersonen

Rik Vlaswinkel projectmanager Neem contact op

Edwin Bouwmeester ecoloog Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  VolkerWessels Stroomversnelling B.V.
 • Status project
  Lopend
 • Diensten
  Constructies, Bouwfysica, Asbestinventarisatie en -advies, 3D scanning & modelling, Ecologie
 • Projectcategorieën
  Gebouwen
  Energie & Duurzaamheid

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »

Gerelateerde informatie

+