icon-arrow-right
HomeDiensten Aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingsbestendig bouwen

In Groningen vinden als gevolg van de gaswinning aardbevingen plaats. Ook bij het beperken van de gasproductie, blijft de kans op aardbevingen bestaan. Deze bevingen kunnen aanzienlijke schade opleveren aan kunstwerken, gebouwen en infrastructuur.

Aardbevingsbestendig bouwen 1

Het is van belang om bij bouwopgaven en beheer van gebouwen vroegtijdig rekening te houden met seismische belastingen. Dit vereist een grondige kennis van dit relatief nieuwe specialisme in Nederland.

 

Aveco de Bondt beschikt over de benodigde kennis en is vanaf het eerste uur betrokken. We kennen de diverse stakeholders rond het aardbevingsdossier en combineren begrip van de context met specifieke proceskennis. Hierdoor kunnen we u deskundig adviseren en begeleiden bij elke bouwopgave.

Veilige gebouwen

Het doel van aardbevingsbestendig bouwen en construeren is objecten nu en in de toekomst veiliger te maken én te onderhouden. Aveco de Bondt kent de specifieke condities voor aardbevingsbestendig bouwen en legt de focus op de constructieve veiligheid. Zo voerden we inspecties en dynamische seismische analyses uit voor het projectbureau VIIA (samenwerking Royal HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw) en zijn we betrokken bij ‘De Nieuwe Plank’ (nieuwbouw van 16 woningen in Bedum).

Diensten

Onze klanten doen een beroep op onze kennis en ervaring op het gebied van:

  • Inspecties;
  • Bouw- en geotechnische facetten van aardbevingsbestendig bouwen;
  • (Lineair dynamisch) aardbevingsbestendig modelleren en construeren;
  • Geavanceerde niet-lineaire dynamische tijdsdomeinanalyses middels eindige-elementenmodellen;
  • De nieuwe NPR en BFD (het meest actuele aardbevingsbestendig normenkader);
  • Dataverzameling, constructieve inspecties, 3D scanning & modelling;
  • Kennis van bouwfysica en bouwbesluit en van vergunningen, zoals de flora- en faunavergunningen;
  • Het managen van processen en projecten op het gebied van aardbevingsversterken.

 

 

Meerwaarde

Onze kracht zit in de gebundelde kennis op het gebied van constructies en constructieve veiligheid, infrastructuur, ruimte en milieu, duurzaamheid en projectmanagement. Wij kennen de programma’s en belangen van de belangrijkste partijen in het aardbevingsgebied en hebben een sterk netwerk opgebouwd in de regio. Onze adviseurs en projectmanagers dragen graag actief bij aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. Samen met u werken we aan resultaatgerichte, praktische oplossingen voor de aardbevingsproblematiek.

Projecten

Alle projecten
+