icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Omgevingswet

1 juli 2022 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet bundelt, vereenvoudigt en herziet het omgevingsrecht. De Omgevingswet is van invloed op alle plannen en activiteiten die plaatsvinden in de leefomgeving. Denk aan de te doorlopen procedures en vereisten waaraan voldaan moet worden bij het bouwen van woningen, het (her)ontwikkelen van gebieden, het aanleggen van infrastructurele werken en het realiseren van de energietransitie en klimaatopgaves.

De Omgevingswet vraagt om anders denken

Tijden veranderen continu. Actualisatie van regelgeving reguleert ongewenste activiteiten en stimuleert gewenste. In 2011 ontstond het idee voor de Omgevingswet, onder het motto: Eenvoudig Beter. Met de Omgevingswet is er een aanpak nodig, wat zich richt op:

  • Integrale plan-, beleid- en besluitvorming;
  • Participatie van belanghebbenden bij plannen en projecten;
  • Vergroten van flexibiliteit en afwegingsruimte bij het toepassen van regels en normen.

De Omgevingswet vraagt nadrukkelijk om een verandering van de denk- en werkwijze van overheden maar ook van burgers en bedrijven.

Omgevingswet-initiatiefnemers-projectteams-overhe

Omgevingswet voor initiatiefnemers en projectteams binnen overheden

In de praktijk zien wij dat veel partijen – zoals ontwikkelaars, (bouw)bedrijven en projectteams binnen decentrale overheden – nog niet zo  bekend zijn met de werking van de praktische kanten van de Omgevingswet. Vergunningen en plannen die vandaag worden ingediend worden nog niet getoetst aan de Omgevingswet. Maar, vanaf 1 juli 2022 is dit wel de bedoeling. Dit betekent dat het mogelijk wordt om bepaalde onderzoeken strategisch uit te voeren en zelfs in de tijd door te schuiven tot het uitvoeringsmoment. Meer keuze in de sturing van projecten,  dus.

Ruimtelijke en milieukundige ontwerpen

Het Omgevingsplan zal straks niet alleen ruimtelijke onderwerpen bevatten, maar ook milieukundige onderwerpen. Het vormt straks de basis voor milieuvergunningen. In de Omgevingswet wordt niet meer gesproken over het gebruik van ruimte, bouwen in de ruimte of milieuvergunningen. Er wordt gesproken over het uitvoeren van (een samenspel van) activiteiten. Voor elk project wordt maatwerk geleverd.

Waar wij bij kunnen helpen

Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke plannen, vergunningen en omgevingsmanagement. In zowel de planvoorbereiding als de realisatie van kleine en monodisciplinaire projecten tot grote en complexe multidisiciplinaire projecten. Wij zijn in staat om snel in te schatten wat de impact is van de Omgevingswet op een project of initiatief. Wat we doen? Denk aan:

  • Het opstellen en indienen van omgevingsvergunningen (waar nodig) voor nieuwe activiteiten;
  • Het integraal inpassen van initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan;
  • Het uitvoeren van de straks verplichte participatie bij planvoorbereiding;
  • Het uitvoeren van conditionerende onderzoeken conform nieuwe eisen/wensen gesteld in de Omgevingswet.
Benieuwd wat de impact van de omgevingswet is op jouw project? Juul brengt het voor je in kaart.
Juul  Osinga
Juul Osinga
Adviseur Projectmanagement
T +31 6 128 04 962
josinga@avecodebondt.nl