HomeOver onsHistorie

Historie

Aveco de Bondt door de jaren heen. Van monodisciplinair naar multidisciplinair ingenieursbedrijf. Klaar voor toekomstige uitdagingen.

Wat vooraf ging

 • 1969: Oprichting De Bondt, een bedrijf dat bouwconstructieve berekeningen uitvoert in opdracht van aannemers. In datzelfde jaar wordt een intern ingenieursbureau voor VolkerStevin gevormd. Aveco verzorgt het ingenieurswerk voor infrastructurele projecten. Aveco staat voor Adriaan Volker Engineering Consultancy.
 • 1990: KondorWessels wordt aandeelhouder van De Bondt. Om minder afhankelijk te worden van alleen de bouw, wordt besloten uit te breiden met ruimte en milieu. Hierbij gaat het om het uitvoeren van bodemonderzoek, asbestsanering en ecologisch onderzoek. In het buitenland is De Bondt actief vanuit locaties in België, Duitsland en Slowakije.
 • 1995: De Bondt is steeds zichtbaarder in grotere projecten in stedelijk gebied. Via werk voor aannemers speelt het ingenieursbureau zich in de kijker van gemeenten, belangrijke nieuwe opdrachtgevers. Vanuit de markt groeit ook de behoefte naar een totaalpakket aan ingenieursdiensten. Infrastructuur ontbreekt nog in het dienstenpakket van De Bondt.
Kantoor Holten 3

Fusie Aveco en De Bondt

 • 2000: Aveco de Bondt
  KondorWessels en Volker Stevin gaan samen als VolkerWessels. Aveco en De Bondt fuseren tot Aveco de Bondt. Daarmee verdwijnen de vestigingen in Utrecht (Aveco) en Zeist (De Bondt) en krijgen ze een gezamenlijke standplaats in Driebergen. Het ingenieursbedrijf Aveco de Bondt is onafhankelijk. Opdrachtgevers zijn bouwbedrijven, ontwikkelaars en investeerders enerzijds en Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten anderzijds. De ambitie van De Bondt om uit te breiden met een infratak, is daarmee verwezenlijkt. Het ingenieursbedrijf dat ontstond (met inmiddels 180 medewerkers) is actief in bouw, ruimte en milieu en infrastructuur. Aveco de Bondt heeft daarnaast vestigingen in Rijssen, Helmond en haar buitenlandse vestigingen.
 • In de periode hierna is sprake van een terugtrekkende overheid in bouwprojecten. Overheden leggen het ontwerp- en engineeringsvraagstuk steeds meer bij de markt. Er moet een probleem opgelost worden, hoe kan een aannemer dat slim oplossen tegen aanvaardbare kosten? Een ontwikkeling die positief uitpakt voor Aveco de Bondt dat zijn oorsprong vond aan de private kant van de markt.

Financieel solide, ondanks de crisis

 • 2008: De economische recessie wordt voelbaar in de bouw. Aveco de Bondt is een gezond en pragmatisch ingenieursbedrijf dat voordeel haalt uit aanwezige kwaliteiten binnen het concern waarvan het deel uitmaakt. Aveco de Bondt groeit tegen de klippen op, vindt stabiliteit binnen VolkerWessels, maar continueert tegelijk het werk voor overheden dat zich uitbreidt van gemeenten naar provincies en een raamovereenkomst met Rijkswaterstaat.
 • Aveco de Bondt ontwikkelt zich organisch tot een multidisciplinair ingenieursbedrijf. Welke specialismen moeten we in huis halen om integrale oplossingen te kunnen bieden voor opdrachtgevers? Welke rol kunnen wij spelen in de klimaatveranderingen? Waar de bouw kampt met een crisis, lukt het Aveco de Bondt vooruit te blijven kijken.
Interieur Holten 1

Succesvolle partnerships, nieuwe contractvormen

 • 2013: Aveco de Bondt wordt 100% dochter van VolkerWessels. Dat verandert niets aan de onafhankelijkheid van het ingenieursbedrijf. Het aantal opdrachten voor overheden neemt nog altijd toe. Was het tot voor kort de prijs die bepaalde of een project wel of niet gegund werd. Tegenwoordig wordt vooral aanbesteed volgens de EMVI-methode. Juist slimme oplossingen worden gewaardeerd, opdrachtgevers gunnen op waarde. In dit soort aanbestedingsprocedures werkt Aveco de Bondt succesvol samen met private inschrijvers.
 • 2015: Ingegeven door een sterke groei, verhuist het hoofdkantoor van Rijssen naar Holten. Het bedrijf heeft inmiddels 300 medewerkers. De nieuwe uitvalsbasis biedt een prettige werkomgeving en moderne voorzieningen waarmee de medewerkers van Aveco de Bondt klanten optimaal kunnen bedienen en ontvangen.

Maakbare en duurzame oplossingen

 • 2016 en verder. Maakbare en duurzame oplossingen.
  Klimaatveranderingen vereisen duurzame oplossingen. In zon, wind en water vinden ontwikkelingen plaats die Aveco de Bondt zeer kansrijk acht. Reden om in nieuwe diensten te investeren. Kennis en kunde in huis halen om een stevige positie op te bouwen.
 • Het ingenieursbedrijf speelt een prominente rol in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de aardbevingsproblematiek in Noord Nederland en het veiliger maken van waterrijk gebied wereldwijd.
+