icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Circulaire economie

Nederland heeft de ambitie in 2050 een circulaire economie te zijn. Hiervoor is het Rijksbrede Programma Circulaire Economie opgesteld. Een belangrijk speerpunt in de transitie naar een circulaire economie is om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.

Leonard  Vischer
Leonard Vischer
Grondstoffenkringloop .jpg

Onze visie op circulaire economie

De sleutel voor een circulaire gebouwde omgeving ligt bij het sluiten van kringlopen. Dat gaat niet alleen om de grondstoffenkringloop, maar bijvoorbeeld ook om de waterkringloop of de energiekringloop. Al deze kringlopen zijn verbonden aan deelgebieden van duurzaam bouwen, zoals energie- en waterverbruik, materiaalgebruik en de natuur.

Advies over duurzaam materiaalgebruik en circulair ontwerp

Aveco de Bondt is betrokken in de voorbereidings- en ontwerpfasen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Daar liggen de grootste kansen om de mate van circulariteit in projecten te verzilveren. Wij adviseren over duurzaam materiaalgebruik en circulair ontwerp op projectniveau. Ook ondersteunen we klanten op organisatieniveau om kringlopen te sluiten en hoe zij onafhankelijk kunnen worden van fossiele grondstoffen.

"Het is nodig om de gehele gebouwde omgeving zodanig in te richten en aan te passen, dat het toekomstbestendig is."
Peter van Leent, Senior Adviseur

Onze aanpak

Door duurzaam ontwerp en materiaalgebruik, efficiënt gebruik en hergebruik van grondstoffen kunnen we de impact op het klimaat verlagen. Immers, hoe minder grondstofwinning en transport, hoe minder natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput, hoe lager de CO2-uitstoot en hoe minder ecosystemen worden aangetast.

Ook aan de slag met circulaire economie? Leonard kan er alles over vertellen!
Leonard  Vischer
Leonard Vischer
Duurzaamheid
Adviseur Duurzaamheid
T +31 6 573 41 973
lvischer@avecodebondt.nl