icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatakkoord en energietransitie

We staan met zijn allen voor grote uitdagingen. 49% reductie van de CO₂-uitstoot in 2030 en 95% reductie van de CO₂-uitstoot in 2050. Bedrijven en overheden moeten maatregelen nemen die gaan over zowel het reduceren van CO₂-uitstoot als over het aanpassen van de gebouwde omgeving op de gevolgen van klimaatverandering. Wat kun je doen en hoe pak je dat aan?

Joost van der Veldt
Gebiedsontwikkeling - klimaatadaptatie

Verdere klimaatverandering voorkomen

Om ervoor te zorgen dat we nog een lange tijd op deze aarde kunnen leven, is het belangrijk dat we verdere klimaatverandering voorkomen en de CO₂-reductie realiseren. Ook moeten we werken aan klimaatadaptatie, zodat we ons aanpassen aan de huidige gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat we echt anders moeten handelen en keuzes moeten maken. 

Onze-visie-klimaatakkoord-energietransitie.jpg

Onze visie op klimaatakkoord en energietransitie

Wij geloven dat we dit bereiken door te werken vanuit een brede scope. Met oog voor natuur, dier, mens en grondstoffen. Iedere ontwikkeling, zowel in de openbare ruimte als in een organisatie, zien wij als een motor om te verduurzamen op zowel fysiek als sociaal vlak. We werken daarbij vanuit een brede analyse naar het realiseren van bijpassende meetbare verbeteringen, zodat we samen impact maken voor een duurzamere wereld.

Klimaatneutrale-energieneutrale-bedrijfsvoering

Klimaatneutrale en energieneutrale bedrijfsvoering

Steeds meer organisaties streven naar een klimaatneutrale en energieneutrale bedrijfsvoering. Ook voor projecten in de gebouwde omgeving zien we steeds vaker ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie. In onze ogen zijn naast duurzame bedrijfsvoering ook duurzaam ontwerp en materiaalgebruik, efficiënt gebruik en hergebruik van grondstoffen belangrijke prioriteiten. Wij adviseren over deze punten op project- en gebiedsniveau. Daarbij hebben we zowel oog hebben voor het vastgoed, als voor de omgeving. Of het nu om gebieds-, vastgoed- of organisatieontwikkeling gaat, we werken vanuit een ambitie en visie door tot aan de realisatie van concrete duurzaamheidsmaatregelen. Ook ondersteunen we klanten op organisatieniveau bij het opstellen van klimaatbeleid en leveren we advies op het gebied van energie en warmte.

CO2-footprint-energietransitie

CO₂-footprint of milieu-impact volgens MKI

Als adviesbureau en ontwerpende partij bieden we in aanbestedingen en projecten slimme oplossingen die aantoonbaar bijdragen aan CO₂-reductie. De grootste kansen om CO₂-impact en milieu-impact in projecten te reduceren, liggen immers in de voorbereidings- en ontwerpfasen. Onderdeel van onze benadering is het inzichtelijk en tastbaar maken van de huidige situatie, zoals het vaststellen van de CO₂-footprint of milieu-impact aan de hand van de MKI. 

Op organisatieniveau hebben we veel ervaring met het implementeren van de CO₂-Prestatieladder en het ontwikkelen van roadmaps voor klimaatneutrale organisaties. We kijken goed welke stappen er precies nodig zijn binnen de specifieke organisatie. Hierdoor kan het uiteindelijke klimaatbeleid door de organisatie zelf uitgevoerd worden en creëren we draagvlak binnen alle lagen van de organisatie.

chuttersnap-xJLsHl0hIik-unsplash.jpg

Eigen huis op orde

Ook zelf werken we aan het verkleinen van onze CO2-footprint. Om onze CO2-uitstoot verder omlaag te brengen is een ambitieuze reductiedoelstelling voor 2025 bepaald, namelijk: 50% reductie eigen CO2-uitstoot per FTE, ten opzichte van 2019. De grootste uitstoot binnen onze organisatie wordt veroorzaakt door het wagenpark. We richten ons allereerst voornamelijk op maatregelen die de uitstoot van het wagenpark verminderen, zoals meer elektrisch rijden, hybride werken en het gebruik van elektrische poolauto’s. Ook gebruiken we groene stroom van Nederlandse windmolens in onze kantoren.

Aan de slag met duurzaamheid en de energietransitie? Joost helpt je verder!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T +31 6 156 96 935
jvdveldt@avecodebondt.nl