icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is de komende jaren één van de grootste uitdagingen in Nederland. De samenleving en de leefomgeving zullen zich moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Waarbij de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt.

drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
klimaatadaptatie.jpg

Onze visie op klimaatadaptatie

Afname van biodiversiteit, extreme neerslag, hittestress, langere periodes van droogte en stijging van de zeespiegel. Allemaal verwachtingen die bij het veranderende klimaat en verstedelijking horen. Uitdagingen maar ook kansen. Want zowel bij nieuw te bouwen wijken of infrastructuur, als bij de renovatie- en vervangingsopgaven en inrichtingsopgaven rond natuur (N2000, KRW) en waterveiligheid liggen hier mogelijkheden: deze thema’s aanpakken én tegelijkertijd bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

Klimaatadaptatie-droogte-avecodebondt.jpg

Elk project tegen duurzaamheids- en adaptatielat

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat we elk project tegen onze duurzaamheids- en adaptatielat houden. Dat betekent dat we onszelf en onze opdrachtgevers prikkelen met vragen zoals: voeren we geen onnodig water af naar de zee? Kunnen we bijvoorbeeld de afvoerdebieten beperken of terugbrengen in de bodem? Kunnen we door slim om te gaan met (ondergrondse) ruimte meer groen en water realiseren? Bijvoorbeeld door het combineren van functies; water en groen samenbrengen, zodat meer vocht beschikbaar komt tegen hittestress. Maar ook droogte wordt bestreden en piekbuien beter worden opgevangen. En ook: hoe sluiten we het project goed aan op het natuurlijke ecosysteem, watersysteem, bodemsysteem en cultuurhistorie? Hoe houd je bijvoorbeeld het omliggende veenlandschap met lintbebouwing intact? Hiermee willen we project voor project samenhangend bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Klimaatadaptatie-landelijk-gebied.jpg

Gebieden klimaatbestendig maken

Wij zetten onze expertises in om de ondergrondse infrastructuur, het watersysteem en de gebouwde omgeving veerkrachtiger te maken. Zodat systemen meebewegen met extremer weer. Deze onderwerpen worden steeds belangrijker en zijn cruciaal om klimaatadaptie te verbeteren. We leveren advies en ondersteunen gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers en ontwikkelaars om een gebouw, brug, wijk of zelfs een groot gebied klimaatbestendig te maken.

"Door zoveel mogelijk multifunctionele oplossingen in te zetten, is de uiteindelijke klimaatadaptieve winst groter dan de som der delen."
Christine Wortmann, Senior Adviseur Duurzaamheid
Co2-reductie-klimaatadaptatie.JPG

Onze integrale aanpak

Wij zien de vele dwarsverbanden met andere thema’s zoals energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Daarom starten we altijd met het in kaart brengen van de huidige situatie en analyseren we de kansen en uitdagingen. We leggen de verbanden natuurlijk alleen daar waar dit doelmatig nodig is. Simpel waar het kan, complex waar het moet.

Uitwerking van de best passende maatregelenmix

Afhankelijk van de situatie en de ambities van de opdrachtgever werken we de best passende maatregelenmix uit. Samen met de klant analyseren we welke oplossingsrichtingen in 2050 (of later) nodig zijn en vertalen dat naar praktische maatregelen voor nu. Wij hebben daarbij altijd oog voor de combinatie van mitigerende maatregelen (CO2-reductie) en adaptatie maatregelen (aanpassing). Door zoveel mogelijk multifunctionele oplossingen in te zetten, is de uiteindelijke klimaatadaptieve winst groter dan de som der delen. Uiteraard hebben we daarbij ook een praktisch oog voor de maakbaarheid, beheerbaarheid en prioritering. Een uitvoeringsprogramma moet wel behapbaar en bestendig zijn, om werkelijk tot realisatie te komen. 

Last van extreme neerslag en droogte? Maarten helpt je graag verder!
drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
T +31 88 00 48 212
mkuiper@avecodebondt.nl