icon-arrow-right
HomeDiensten Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

De wereld van bodem en milieu is volop in beweging. Wij zien een verschuiving van vraagstukken waarin de bodemproblematiek centraal stond naar (multidisciplinaire) projecten waarbij slim moet worden ingespeeld op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Aveco de Bondt heeft al decennia lang ervaring met bodemvraagstukken, waarbij niet de bodemproblematiek zelf, maar het belang van de klant centraal staat.

Dienst Bodem 2.jpg

Onze klanten lopen uiteen van een particulier tot overheden en van bouwondernemingen die werken aan grootschalige infraprojecten tot projectontwikkelaars die binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen realiseren. Tot onze klantenkring behoren ook gerenommeerde petrochemische bedrijven die hun sites verder ontwikkelen, terwijl de bedrijfsprocessen door moeten blijven lopen.

Kwaliteit van de bodem

Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem start veelal met een inventarisatie van de beschikbare gegevens (historische gegevens, reeds uitgevoerde bodemonderzoeken), waarbij we de opdrachtgever adviseren over de te nemen stappen in het vervolgtraject. Waar liggen de risico’s en kansen, wat is het effect op planning en kosten voor de opdrachtgever in relatie tot zijn doelstelling? In het vervolgtraject kunnen diverse typen (bodem)onderzoek noodzakelijk zijn voor uw project.

 

We kunnen voor u onderstaande typen bodemonderzoeken uitvoeren:

 • Historisch vooronderzoek (NEN5717/NEN5725) bij verkennend en nader (water)bodemonderzoek;
 • Verkennend bodemonderzoek (NEN5740) - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
 • Waterbodemonderzoek (NEN5720) - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie;
 • Partijkeuringen grond en niet-vormgegeven bouwstoffen (BRL1000);
 • Asbestonderzoek in bodem en partijen grond (NEN5707) en in bouw- en sloopafval en menggranulaat (NEN5897);
 • Nader bodemonderzoek (NTA5755) - Vaststellen ernst, omvang en spoedeisendheid bodemverontreiniging.

Bodemsanering

Als op uw locatie sprake is van (ernstige) bodemverontreiniging (grond en/of grondwater), kan het noodzakelijk zijn om sanerende maatregelen te treffen. Hiervoor bepalen we de voor u meest efficiënte variant (kosten en planning). Aveco de Bondt ontzorgt u gedurende het gehele saneringsproces.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opstellen van saneringsbegrotingen en –plannen;
 • Het selecteren van aannemers, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en beschikkingen;
 • De milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) van bodemsaneringen in het veld;
 • De projectleiding over de bodemsaneringen voor de opdrachtgever en
 • De afwikkeling van de procedures (saneringsevaluatie).

Advisering

Aveco de Bondt onderscheidt zich door haar ervaring met complexe ontwikkelingslocaties. Of de complexiteit nu zit in de grootschaligheid en raakvlakken van een bodem met andere disciplines, in de logistiek en doorlopende bedrijfsprocessen, in de verontreinigingssituatie zelf of in een combinatie hiervan. Onze adviseurs zijn gewend om maatwerk te leveren, toegesneden op het belang van de klant en de doelstelling van het project. De thema’s ‘veiligheid’ en ‘arbeidsomstandigheden’ staan hierbij centraal.

 

We sturen in termen van kansen, risico’s, scenario’s, planning en kostenefficiëntie. In elke fase van uw project. Wij hebben daarbij de mogelijkheid om te putten uit de kennis en kunde van collega specialisten op alle raakvlakken met de discipline bodem, zoals (civieltechnisch) ontwerpen, geohydrologie, omgevingsmanagement en conditionering.

Projecten

Alle projecten
+