icon-arrow-right
HomeDiensten BREEAM

BREEAM

Steeds meer opdrachtgevers vragen aanvullende duurzame prestaties bovenop wettelijke verplichtingen, waaronder het BREEAM-NL certificaat. BREEAM is een certificeringsmethodiek om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

Breeam

De certificering kan bestaan uit 1 ster (pass) oplopend tot en met 5 sterren (outstanding). Aveco de Bondt heeft met Primum gecertificeerde BREEAM-experts in huis om voor u het hele proces tijdens de ontwerpfase en opleverfase vorm te geven. Samen geven we invulling aan de inhoudelijke kant om de gewenste credits (te behalen punten binnen BREEAM) te behalen. Tijdens de ontwerpfase worden alternatieven in samenwerking met het ontwerpteam afgewogen om zo de meest optimale combinatie van alternatieven voor de verschillende credits te bepalen. De nauwe samenwerking en onderlinge afstemming zorgen voor een minimale set aan maatregelen met een maximale effectiviteit. De hier volgende BREEAM projecten zijn door ons uitgevoerd.

Herhuisvesting Alliander Duiven

Dit is het eerste renovatieproject in Nederland waar de hoogst mogelijke BREEAM score, outstanding, is toegekend aan het ontwerp. Aveco de Bondt heeft als expert het BREEAM proces vanaf ontwerp tot realisatie ingericht. Daarbij is per credit een eigenaar toegewezen die verantwoordelijk is voor het verwerken van de eisen in het ontwerp. We hebben de eigenaar ondersteund met inhoudelijke expertise en de contacten met de assessor verzorgd. In dit project zijn een drietal projectspecifieke credits geïntroduceerd (innovatiecredits). Deze credits zijn door Aveco de Bondt in samenwerking met de assessor geschreven en goedgekeurd door de Dutch Green Building Council. We hebben tevens de inhoudelijk credits verzorgd op het gebied van bouwfysica, energie, materialen, ecologie en water.

Meer informatie op de website van Alliander 

Internationale School Amsterdam

De Internationale school van Amsterdam is een privéschool voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. De school had behoefte aan meer ruimte waardoor een extra vleugel aan het gebouw is gebouwd. Deze vleugel is net als het hoofdgebouw ontworpen door Albert van Huet architecten. Voor de International School van Amsterdam hebben we de BREEAM certificering als expert begeleid. Het ontwerp van de school was in grote lijnen al klaar toe Aveco de Bondt de BREEAM certificering op zich nam. De BREEAM certificering stuurt aan op een very good certificaat.

Zorgplein Brunssum

Het zorgplein is het centrale punt in Brunssum voor de zorg. Wij hebben Jongen bouw in de begin fase geholpen met de eerste kennismaking met BREEAM op de bouwplaats. Dit hebben we gedaan door een presentatie te geven over BREEAM en door de werkvoorbereider en de uitvoerder vooraf mee te nemen naar een ander BREEAM project (Alliander) zodat ze daar een indruk konden krijgen en idee konden opdoen voor maatregelen op de bouwplaats en het inrichten van de bouw zodat de aannemer gerelateerde credits goed uitgevoerd konden worden. Aveco de Bondt heeft daarnaast gedurende de uitvoering vragen beantwoord en de luchtdichtheids- en thermografische metingen verzorgd.

Onderwijs en Cultuur Complex Den Haag

Aveco de Bondt onderzoekt in samenwerking met de ontwerpleider de mogelijke alternatieven voor het behalen van maximale Credits voor onderdelen van Landgebruik en Ecologie, Water en Vervuiling.

ENE 5 Witzand Bouwmaterialen bv

Voor Witzand hebben we de mogelijkheden onderzocht voor de toepassing van duurzame energie voor de bouwmarkt. Met dit onderzoek kan de bouwmarkt een bewuste keuze maken in het toepassen van duurzame systemen.

Haga ziekenhuis

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het HagaZiekenhuis het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat behaald voor de nieuwbouw. Aveco de Bondt heeft hiervoor in de ontwerpfase en opleverfase de credits verzorgt voor Landgebruik en Ecologie. Dit bestond onder andere uit het beoordelen van de gebouwbescherming bij overstroming vanuit: rivieren, getij, oppervlaktewater, grondwater en de Riolering.

Meer informatie op de website van het HagaZiekenhuis 

+