icon-arrow-right
HomeDiensten Geohydrologie

Geohydrologie

Bij complexe bouwprojecten is de tijdelijke bemaling van bouwkuipen een kritisch proces. Bouwbedrijven moeten de precaire balans vinden tussen het minimaliseren van omgevingsschade en -hinder en maximale zekerheid van een droge bouwkuip. Bij projecten waar het gaat om permanente waterhuishouding (bijv. bij de bouw- en woonrijpfase van woningen), is het een puzzel om de eisen en wensen van alle partijen met elkaar te verenigen. Aveco de Bondt adviseert en ondersteunt bouw- en infrabedrijven hierbij.

Project SAAone 2.jpg

Grondwaterbeheer

Waterveiligheid, waterkwaliteit, wateroverlast, verzilting en zoetwatervoorziening, zijn actuele vraagstukken die vergaande kennis vragen. Naast de vraagstukken die het gevolg zijn van klimaatsverandering en bodemdaling, is bijzondere geohydrologische kennis en (reken)vaardigheid nodig om de infrastructurele werken in Nederland te kunnen realiseren. Kennis van de kwaliteit van (vooral het diepere) grondwater speelt hierbij een belangrijke rol. Aveco de Bondt heeft alle benodigde geohydrologische kennis in huis en blijft deze continu ontwikkelen om haar klanten in de private en publieke sector optimaal te kunnen bedienen.

Twee pijlers van succesvolle projecten

Bij geohydrologische projecten hangt het succes af van twee kritische factoren, die wij allebei beheersen.

  1. Uitgebreide kennis van het hele watersysteem: van meteorologie tot grondwater en de diepere ondergrond. Alleen een partij die doorziet hoe al die factoren samenhangen, heeft een goed vertrekpunt voor effectanalyses en de aanvraag van vergunningen.
  2. Zorgen voor een soepel proces. Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen het technische vraagstuk. Wij weten met welke bril vergunningsverlenende instanties kijken naar projecten. Wij kennen hen persoonlijk, kennen de ambtelijke gevoeligheden en blijven met hen in gesprek. Onze specialisten voorkomen zo knelpunten en misverstanden. Wij zijn uitstekend op onze plek in deze rol van intermediair.

Geen vertraging

Voor onze opdrachtgevers is het wezenlijk dat projecten geen vertraging oplopen. Risicoprocessen zijn een slecht lopende bemaling, met mogelijk onveilige situaties als gevolg en de vergunningverlenende instantie die het werk stillegt. Door onze affiniteit met beide processen, kunnen we onze opdrachtgevers van deze zorg verlossen.

Wij helpen onze opdrachtgevers tijdens het hele bouwproces om de balans te vinden tussen de wensen van alle belanghebbenden en de steeds veranderende planning en verrassingen in bijvoorbeeld bodemopbouw die tijdens de uitvoering aan het licht komen.

Specialismen

Naast onze projecten met bouwkuipen en waterhuishouding in woonwijken, vervullen wij ook de rol van inhoudsdeskundige bij juridische geschillen en adviseren we bij grootschalige watersysteem-vraagstukken. Wij helpen bedrijven en overheden bij de strategische vraag of de watervoorziening op lange termijn in orde is. Veelgevraagde specialismen zijn:

  • Grondwatermodellering en geostatistiek;
  • Tijdreeksanalyse;
  • Hydrochemie;
  • Procedures en vergunningen.

Grote projecten in Nederland

Aveco de Bondt is als ingenieursbedrijf betrokken bij vele grote projecten in Nederland. Wij hebben deze prominente positie verworven en blijven deze verstevigen. Wij staan op goede voet met alle partijen. Wij kunnen vanuit deze positie diplomatiek optreden en er zo aan bijdragen dat projecten soepel en veilig verlopen.

Projecten

Alle projecten
+