HomeDiensten Wegmetingen

Wegmetingen

Veranderingen in de markt, waaronder nieuwe contractvormen, leiden tot een toenemende vraag naar (controle)metingen aan wegverhardingen. Bij het wegenonderhoud en bij de nieuwe aanleg van asfaltverhardingen komt de verantwoordelijkheid steeds meer te liggen bij de wegenbouwer. Deze moet aantonen dat de weg voldoet aan de geëiste kwaliteit. Ook de wegbeheerders zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor een veilig wegdek en daarmee de verkeersveiligheid.  Aveco de Bondt ondersteunt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers met specialistische, doelmatige diensten en deskundige adviezen.

SKM meetwagen en scheefstand SKM meetband
SKM meetvoertuig Aveco de Bondt

Adviezen over verhardingsconstructies

Aveco de Bondt heeft jarenlange ervaring op het gebied van verhardingscontrole & advies en ondersteunt ontwerpers en beheerders in het keuzeproces. Met de inzet van inventarisatie, weginspecties, controlemetingen en specifieke studies geven we adviezen over verhardingsconstructies. We werken voor:

  • Bouwbedrijven en private partijen;
  • Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

Metingen

We kunnen voor u de volgende metingen uitvoeren:

  • Stroefheidsmetingen met diverse meetmethoden, o.a.: SKM,  het 86% vertraagd wiel, SRT, FSC2000, Tribometer, remproef en droge stroefheidsmeting onder verkeer. We kunnen de stroefheid van alle verhardingssoorten voor u meten.
  • Langsvlakheidsmetingen met lasertechnieken (HSRP). Hiermee meten we het langsprofiel van de verharding. Op basis van gevonden meetwaarden bepalen we de viagraaf- en of rolrei-waarden en de IRI (International Roughness Index).
  • FietsComfortMetingen (FCM); Met deze meting bepalen we de (comfort)toestand van de fietspaden met een snelheid van 15 km/uur.
  • Monitoringsmetingen. Het structureel meten van bijvoorbeeld de stroefheid van uw verharding om de ontwikkeling daarvan in de loop der tijd te kunnen volgen.
  • Visuele inspecties. We leggen de ernst en omvang van de schades aan verhardingen vast conform de CROW methodiek.
  • Textuurmetingen. We voeren textuurmetingen uit die u meer kunnen vertellen over de invloed van textuur op o.a. geluid, rolweerstand, stroefheid en levensduur.
  • Waterdoorlatendheid. Met de Beckerproef bepalen we de waterdoorlatendheid van de ZOAB asfaltverharding.
  • ARAN meting. Via deze meting kunnen we o.a. de schadebeelden en conditiegegevens van de dwarshelling, dwarsvlakheid en langsonvlakheid meten.
Aveco-de-Bondt-V&A-04_Groep meettechnici.jpg
Onze meettechnici

Projecten

Alle projecten
+