icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt helpt met herstel van verdroogd natuurgebied Lampenbroek

Actueel · 25 april 2024

De natuur in Lampenbroek is verdroogd en moet worden hersteld. Als dit herstel uitblijft, neemt de verscheidenheid in planten en dieren verder af. Daarom heeft Waterschap Vallei en Veluwe, Aveco de Bondt gevraagd te helpen met de planvorming, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de herstelmaatregelen.

lampenbroek.JPG

Op 25 april starten de herstelmaatregelen in Lampenbroek. Sinds september 2022 ondersteund Aveco de Bondt het Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV), Natuurmonumenten (NM) en de Provincie Gelderland met de planvorming en aanbesteding van dit project. We hebben het ontwerp gemaakt, oppervlaktewater en grondwateranalyses uitgevoerd en contractdocumenten opgesteld. De aanbesteding bleek succesvol! De uitvoering kan nu eindelijk starten onder leiding van aannemer Ploegam.

“Samen met de medewerkers van adviesbureau Aveco de Bondt is een inrichtingsplan tot stand gebracht waarmee we de projectdoelen kunnen realiseren.”
Marcel van Betuw, projectmanager bij het waterschap

Tot en met eind 2025 wordt er gewerkt in het gebied. De werkzaamheden variëren van beekherstel en beekverlegging, inrichting van landbouwpercelen naar natuurpercelen tot aan de aanleg van diverse kunstwerken, zoals een automatisch regelbare stuw met een vispassage. 

 

“In nauwe samenwerking met WSVV en NM hebben we een prachtig ontwerp gemaakt, wat zorgt dat natuur in Lampenbroek straks groter en klimaat robuuster is.”
Bert Smink projectleider Aveco de Bondt
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Bert!
Bert Smink
Senior projectmanager Landelijk gebied
T +31 6 502 23 699
bsmink@avecodebondt.nl