icon-arrow-right
HomeNieuwsberichten Van stikstof en PFAS naar de Omgevingswet

Van stikstof en PFAS naar de Omgevingswet

Blog

De Omgevingswet komt eraan! Wat betekent dit voor mijn ruimtelijk plan of organisatie?

 

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking waarmee het gehele omgevingsrecht met al het bijbehorende instrumentarium wordt herzien. De overheid bundelt hiermee de regels voor ruimtelijke ontwikkeling, waardoor het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. Het gehele omgevingsrecht wordt hiermee herzien en eenvoudiger gemaakt. Deze herziening gaat onder andere over bouwen, milieu, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, procedures, participatie van belanghebbenden en gebiedsontwikkeling. Te veel om in één blog te vatten. Toch informeren wij graag over deze ontwikkeling, want waar 2019 het jaar was van stikstof en PFAS, wordt 2020 misschien wel het jaar van de Omgevingswet!

Anticiperen op de Omgevingswet

De Omgevingswet is niet nieuw. Al sinds 2011 wordt er aan deze stelselherziening van het omgevingsrecht gewerkt. De omvang en complexiteit van de Omgevingswet is dusdanig groot dat de invoeringsdatum al een aantal keren is uitgesteld. Maar, deze is er nu: 1 januari 2021. Met nog maar één ‘escape’ voor een nieuw uitstel, een afweging die rond de zomer wordt gemaakt, is de kans groot dat de Omgevingswet er nu écht gaat komen De meeste overheden zijn daarom al druk bezig met de invoering van de Omgevingswet. Deze blog richt zich daarom vooral op initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, voor wie de Omgevingswet dit jaar écht relevant wordt. De Omgevingswet biedt veel kansen. Om die kansen te benutten adviseren wij, mede gebaseerd op onze ervaring met PFAS en stikstof in 2019, om nu al aan de slag te gaan met het anticiperen op de Omgevingswet!

De kansen en risico’s van de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 betekent dat we een overgangsperiode tegemoet gaan. Tot 1 januari 2021 kan er nog onder het bestaande (oude) omgevingsrecht worden gewerkt, bijvoorbeeld voor de herziening van een bestemmingsplan of het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Bestemmingsplannen, waarvan het ontwerp voor 1 januari 2021 ter inzage ligt, worden nog onder het bestaande (oude) omgevingsrecht behandeld.

 

Deze aankomende overgangsperiode vraagt dus nu al om een afweging. De voorbereidingstijd voor de herziening van een bestemmingsplan of een aanvraag omgevingsvergunning bedraagt immers meerdere maanden, ervan uitgaande dat er geen al te complexe (milieu)onderzoeken meer hoeven plaats te vinden. Voor een initiatiefnemer is de Omgevingswet daarmee direct relevant. Want, voor welke plannen is het nog haalbaar om onder het bestaande (oude) omgevingsrecht de planologische toelaatbaarheid te regelen? En bij welke plannen zal de Omgevingswet van kracht zijn? Welke kansen en risico’s gaan hiermee gepaard?

Door de bomen het bos niet meer zien

Het internet staat vol met informatie over de Omgevingswet, waarmee wellicht een deel van de vragen te beantwoorden is. Een aantal goede websites zijn bijvoorbeeld www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl en www.omgevingswetportaal.nl. Het blijft alleen veel. En u ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om te bepalen wat de Omgevingswet voor uw ruimtelijk plan of uw organisatie betekent. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie:

Meer weten? Neem gerust contact op met:

-       Juul Osinga (Aveco de Bondt, josinga@avecodebondt.nl, 0612804962)

-       Marcel Volbeda (C5S, mvolbeda@c5s.nl, 0612973256)

Projecten

Alle projecten

Nieuws

Meer nieuws

Wat betekent de stikstofproblematiek in 2020 voor de woningbouw?

De eerste kamer heeft op 17 december 2019 ingestemd met de Spoedwet aanpak Stikstof 1 . De wet is op 1 januari 2020 in...

Voorlopig advies stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek in Nederland. Wie heeft er nog niet van gehoord? Er gaat geen dag voorbij of dit onderwerp komt ter...

Aan de slag met de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving wordt daarin...

+