icon-arrow-right
HomeDiensten Sloop- en asbestadvies

Sloop- en asbestadvies

Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het totale proces van initiatief tot en met oplevering. Hierbij houden we rekening met de nieuwe bestemming van de locatie en uw belangen. We voeren onderzoeken uit en regelen vergunningaanvragen voor een vloeiend uitvoeringsproces of nemen het totale procesmanagement voor u uit handen. Aveco de Bondt vertaalt expertise en wet- en regelgeving naar praktische en haalbare oplossingen voor totaalsloop, renovatiesloop en gebouwtransformaties.

Dienst_sloop en asbestadvies 1.jpg

Asbestinventarisatie

In alle bouwwerken die gebouwd zijn voor 1994 kan asbest verwerkt zijn. Voor het indienen van een sloopmelding is een asbestinventarisatie onderzoek noodzakelijk. Aveco de Bondt beschikt over een ervaren team van gecertificeerde DIA’s (Deskundig Inventariseerder Asbest) en is gecertificeerd voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en conform certificatiereglement.

 

De volgende onderzoeken voeren wij in eigen beheer uit:

 • Asbestinventarisaties;
 • NEN 2991 (lucht risico beoordeling);
 • SCi-548 Validatiemeting;
 • Opstellen asbestbeheerplan.

Sloop- en asbestadvies

Aveco de Bondt coördineert en begeleidt alle werkzaamheden voor u met betrekking tot het slopen, transformeren en/of renoveren van een gebouw, inclusief alle werkzaamheden die daar direct mee verband mee houden. We begeleiden het gehele proces tot en met bouwrijp opleveren van de locatie en zijn de intermediair tussen de opdrachtgever, technische uitvoerende partijen en overige stakeholders. We werken voor zowel opdrachtgevers als uitvoerders en kennen hierdoor beide kanten. Dat is onze meerwaarde.

Diensten

Onze werkzaamheden zijn te onderscheiden in een de volgende stappen:
Stap 1: Inventariseren randvoorwaarden en wensen opdrachtgever.

Stap 2: Voorbereidende werkzaamheden:

 • Asbestonderzoeken;
 • Aanvragen benodigde vergunningen;
 • Afstemming nutsbedrijven;
 • Nul-meting belendingen;
 • Conditiemeting NEN 2767 en opstellen MJOP (Meer Jaren Onderhouds Planning) en begroting.;
 • Opstellen sloopbestek /  werkomschrijving, op basis van lumpsum, RAW-bestek of UAV GC-bestek;
 • Directie begrotingen en kostprijscalculaties;
 • Advisering en haalbaarheid van de asbestsanering en sloop;
 • Opstellen asbest- en sloopadvies;
 • Risicobepaling omgeving.

 

Stap 3: Aanbesteding of offerteaanvraag

 • Opstellen aanbestedingsdocumenten ten behoeve van een aanbesteding op basis van goedkoopste inschrijving of EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving);
 • Verzorgen aanbesteding  (uitnodiging, schouw, nota van inlichtingen, proces verbaal van aanbesteding);
 • Beoordelen inschrijvingen, verzorgen verificatiegesprek en opstellen gunningsadvies;
 • Contractmanagement (incl. opstellen aannemingsovereenkomst);
 • Offerte aanvraag en offertevergelijk.

 

Stap 4: Directievoering en Toezicht

 • Begeleiding van de complete voorbereiding en uitvoering van de asbestsanering en (renovatie)sloop;
 • Toezicht en monitoring op prijs, planning, kwaliteit en naleving wet- en regelgeving;
 • Voorzitten bouwvergadering incl. opstellen notulen;
 • Vastleggen van afspraken;
 • Communicatie opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegd gezag, omwonenden etc.;
 • Beoordelen meer- en minderwerken;
 • Oplevering en opstellen opleveringsdossier (evaluatiedossier).

Projecten

Alle projecten
+