icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bodemonderzoek en -sanering voor spoorterrein in Arnhem

Kunnen jullie ons helpen om in twee jaar tijd een terrein te realiseren waar we 22 treinen kunnen stallen? Met die vraag klopte NS Stations bij Aveco de Bondt aan. Met bodemonderzoek, een saneringsplan en saneringsbegeleiding legden we de basis voor de herinrichting van het emplacement Arnhem Goederen Zuid in Arnhem.

Opdrachtgever
NS Stations
Locatie
Arnhem
Fase
Afgerond
Producten
Bodemonderzoek, Flora & Fauna-onderzoek, Saneringsplan, Saneringsbegeleiding

Het spooremplacement is zo’n 800 meter lang en ligt aan de zuidkant van de stad, tussen een industrieterrein en een woonwijk. Het totale gebied is ongeveer 7,8 hectare groot, ligt dicht bij het hoofdrailnet en was bovendien al in handen van NS Stations. Een perfecte plek dus om een opstelterrein te realiseren.

Uitvoeren van bodemonderzoeken

Om er sporen en andere voorzieningen aan te kunnen leggen, moesten er eerst diverse onderzoeken plaatsvinden. Het ging onder meer om een onderzoek naar aanwezige flora en fauna en de kwaliteit van ballast en bestratingsmaterialen. Verder heeft Aveco de Bondt een bodemonderzoek uitgevoerd.

Opstellen van een saneringsplan

Uit de genomen bodemmonsters bleek dat het terrein op een aantal plaatsen ernstig verontreinigd was. Aveco de Bondt stelde daarom een saneringsplan op. Ook beschreven we de benodigde werkzaamheden, zoals het opnemen van de bestaande sporen, verhardingen, kabels en leidingen en fundaties en de grondsanering in een RAW-bestek.

33.500 m3 grond ontgraven

Voor de sanering is zo’n 11.700 m³ sterk verontreinigde grond ontgraven, gezeefd en afgevoerd naar een erkende reiniger. Daarnaast is nog eens circa 21.800 m³ voor hergebruik geschikte grond ontgraven en in depot geplaatst om uiteindelijk een vlak terrein op te kunnen leveren waarop de spoorbouwer de volgende fase van het werk kon starten.

Bekijk een video van de sanering

Spoorterrein Arnhem 2.jpg

Milieukundige begeleiding van de sanering

De omvangrijke grondsanering vond plaats onder milieukundige begeleiding conform BRL6001 en directievoering van Aveco de Bondt. Belangrijk aandachtspunt bij de sanering was het borgen van de veiligheid van saneringsmedewerkers. In Arnhem is tijdens de Tweede Wereldoorloghevig gevochten en daardoor zitten er nog veel niet-gesprongen explosieven in de bodem. Daarom werden er bij het ontgraven van verdachte grond extra veiligheidsmaatregelen genomen en is verdachte grond gezeefd en gericht gecontroleerd.

Herinrichting van het opstelterrein

De totale sanering werd in vier maanden tijd afgerond, waardoor het project op schema bleef om de ambitieuze realisatietermijn te halen. Inmiddels is het opstelterrein klaar. Er zijn twaalf nieuwe sporen aangelegd met een totale lengte van 8 kilometer. Naast de sporen liggen inspectiepaden. Ook is er een laad- en losweg aangelegd en zijn er een onderstation en een dienstengebouw voor medewerkers gebouwd.

Deskundig partner voor complexe verontreingingen

Aveco de Bondt beschikt over ruime ervaring op het gebied van bodem- en saneringsonderzoeken. We voeren onder meer verkennend en nader bodemonderzoek, waterbodemonderzoek en asbestonderzoek uit. Ook ontzorgen we opdrachtgevers o.a. met:

  • het opstellen van saneringsplannen
  • het ramen van de saneringskosten
  • het verkrijgen van vergunningen
  • het doen van verplichte meldingen
  • omgevingsmanagement en directievoering
  • milieukundige begeleiding van saneringen
  • nazorg en monitoring van bodemverontreiniging.
MEER WETEN OVER DIT PROJECT? VRAAG HET ANTOINE!
Antoine Booms
Senior Projectmanager
abooms@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma