icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Milieukundig bodemonderzoek en begeleiding

Sinds de landelijke bewustwording over bodemverontreiniging in de jaren ’80 van de vorige eeuw houden we ons bezig met vraagstukken waarbij bodemverontreinigingen een rol speelt. Wij onderzoeken bodemverontreiniging en adviseren over oplossingen.

ing. Joël  Voerman
ing. Joël Voerman
milieukundig-onderzoek-rijksmuseum
Projectreferentie: Rijksmuseum

Bodemadvies en saneringsadvies

Zodra je activiteiten gaat uitvoeren in de bodem, moet de bodem onderzocht worden. Bijvoorbeeld bij herontwikkeling van terreinen en bouwprojecten, graafwerkzaamheden en grondverzet (ARBO-maatregelen en hergebruik) of bedrijfsmatig vanuit een eis uit de WM-vergunning (Wet Milieubeheer). Maar ook als je grond koopt of verkoopt kan het interessant zijn om bodemschade in beeld te brengen. Onze opdrachtgevers bestaan uit overheidsinstanties, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, aannemers, nutsbedrijven en particulieren 

Bodem- en saneringsonderzoeken die we uitvoeren

Historisch vooronderzoek

We starten met een inventarisatie van de beschikbare gegevens (historisch vooronderzoek). En als het nodig is gevolgd door bodemonderzoek. Als er sprake is van verontreiniging doen we een saneringsonderzoek. Dit geeft inzicht in de risico’s en kansen – en de meest praktische en kostenefficiënte saneringsaanpak. Om daarna te kunnen saneren, stellen wij saneringsplannen en BUS-meldingen op, voeren we milieukundige begeleiding uit en ronden de sanering af door het opstellen van een saneringsevaluatie en een eventueel nazorgplan.  

milieukundig-onderzoek

Ondersteuning bij saneringsprojecten

Bij bodemsaneringsprojecten kunnen we helpen met het opstellen van een saneringsplan/BUS-melding, het ramen van de saneringskosten, verzorgen van de aanbesteding, verkrijgen van vergunningen en doen van verplichte meldingen, omgevingsmanagement en directievoering, milieukundige begeleiding van bodemsanering en nazorg en monitoring van bodemverontreiniging.  

bodemverontreiniging

Onze ervaring is onze kracht!

Wij gaan al heel wat jaren mee. Ook werken onze onderlinge expertises en experts goed samen. We zijn gewend om maatwerk te leveren bij elk project. Of de complexiteit nu zit in de grootschaligheid van de bodemverontreiniging of in doorlopende bedrijfsprocessen. We kijken naar de belangen van het project en de opdrachtgever. En schakelen de kennis en kunde van collega-specialisten in, op allerlei gebieden: van (civieltechnisch) ontwerpen, sloop- en asbestadvies tot ecologie en vergunningen en wetgeving. 

 

Erkende protocollen

Voor onze bodemdienstverlening zijn wij erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor onderstaande protocollen:  

  • BRL2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018;

  • BRL6000, protocol 6001, 6002 (zowel milieukundige processturing als verificatie).

 

 

Hulp nodig bij milieukundig bodemonderzoek? Neem contact op met onze expert!
ing. Joël  Voerman
ing. Joël Voerman
Business Unit Manager
T +31 6 502 23 780
jvoerman@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma