icon-arrow-right
HomeDiensten Duurzaamheidsadvies

Duurzaamheidsadvies

Organisaties kunnen er tegenwoordig niet meer omheen. Ze moeten iets doen met duurzaamheid. Dit wordt van ze gevraagd, zowel door de maatschappij als door medewerkers. Primum, het duurzaamheidslabel van Aveco de Bondt, helpt organisaties met het verduurzamen van projecten en de bedrijfsvoering. Samen met organisaties gaat Primum op zoek naar een passende combinatie van duurzaamheid en business.

Duurzaamheidsadvies en -strategie

We merken dat organisaties die nog geen duurzaamheidsvisie en -strategie hebben de druk voelen om hiermee aan de slag te gaan. Organisaties die al wel een beleid hebben, merken dat het niet meer voldoende is om uitsluitend te voldoen aan eisen vanuit de wetgeving of vanuit klanten. Het is noodzakelijk om te kijken naar hogere ambities en verdergaande acties om onderscheidend te zijn en te blijven. De adviseurs van ons eigen label Primum helpen organisaties om strategische keuzes te maken, zodat zij tot hun eigen duurzaamheidsidentiteit komen (visie), waarmee je het verschil maakt en onderscheidend bent. Primum helpt bij het opstellen van een plan om deze visie waar te maken (strategie).

Bouwfysica

Van voldoen naar er toe doen

Een duurzaamheidsvisie en -strategie maken we ‘onderscheidend, concreet en meetbaar’ door de juiste, en soms moeilijke, vragen te stellen. Ook gebruiken we zowel kwantitatieve als kwalitatieve data en bewezen methodes, die duurzaamheid voor iedereen in een organisatie tastbaar en concreet maakt.

Er toe doen is wat Primum betreft de kern van iedere organisatie. Dit gaat over van waarde zijn door waarde toe te voegen op de lange termijn. Dat gaat verder dan het voldoen aan MVO-richtlijnen en het gaat verder dan het verkleinen van negatieve milieu impact. Een bedrijf doet er toe, wanneer het verder kijkt dan het organisatiebelang, het proactief is in het nemen van verantwoordelijkheid en het hierdoor aandacht heeft voor een betere en duurzamere wereld.

Brede expertise

Ons multidisciplinaire team heeft ervaring met advisering van zowel bedrijven als overheden en andere organisaties. Naast onze expertise op het gebied van strategie, hebben we ook expertise op het gebied van uitvoering en monitoring van duurzaamheidsmaatregelen. Zo helpen we kleine en grote organisaties om onafhankelijk een duurzame bedrijfsvoering te voeren.

Diensten

 Wij hebben expertise in huis op de volgende gebieden:

 • Duurzaamheidsvisie en -strategie;
 • Duurzame gebiedsontwikkeling;
 • Circulair en gezond bouwen.

 

De diensten die wij aanbieden zijn onder andere:

 • Klimaatbeleid en CO2-pestatieladder
 • Circulair beleid;
 • Circulair ontwerpen en Materialenpaspoorten;
 • Transparante duurzaamheidsverslaglegging;
 • Aanbestedingsadvies (EMVI, MKI/DuboCalc);
 • Stakeholderdialogen;
 • BREEAM en WELL;
 • Levenssyclusanalyse (LCA).

Een greep uit de opdrachten waar wij aan werken

Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Madaster Materialenpaspoort. Ook ontwikkelden we het duurzaamheidsbeleid en produceren we het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. We coördineren, in opdracht van Rred Communications, de totstandkoming van het geïntegreerde jaarverslag van Triodos Bank. We schuiven vaak aan als duurzaamheidsexpert bij gebiedsontwikkelingen, zoals bij Kabeldistrict in Delft. Ook adviseren we diverse overheden, waaronder Rijkswaterstaat, gemeente Arnhem en het ministerie van EZK, bij het implementeren van klimaatbeleid en de CO2-Prestatieladder. We zijn momenteel leidend in de ontwikkeling van het nieuwe gezonde en circulaire bouwconcept van VolkerWessels.

Projecten

Alle projecten
+