icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Schiphol Trade Park: aanbesteding, duurzaamheidscoördinatie, BREEAM & materialenpaspoort

Vanaf de aanbesteding van Schiphol Trade Park was duidelijk dat duurzaamheid hét speerpunt is in de ontwikkeling van het gebied. Alle aandeelhouders van Schiphol Trade Park delen een sterke visie op het gebied van duurzaamheid. De gezamenlijke ambitie is dan ook om het meest duurzame, circulaire en innovatieve business park van Nederland te ontwikkelen. Primum heeft KWS ondersteunt om haar werkzaamheden duurzaam uit te voeren. In deze fase bestonden uit het bouw- en woonrijp maken van de eerste kavels en aanleg van de daarvoor benodigde infrastructuur.

Opdrachtgever
KWS Infra
Status
Afgerond 2020
schiphol-trade-park

Onze werkzaamheden

Vanaf de tenderfase zijn we betrokken geweest om met KWS de ambities om te zetten naar concrete acties en maatregelen in de uitvoering. We hebben enkele bekende keurmerken en producten ingezet, zoals BREEAM-NL Gebied (Excellent), NL Greenlabel en het Madaster materialenpaspoort. Een duurzaamheidscoördinator van Primum is aangesteld op het project om al deze keurmerken invulling te geven en de hieruit voortkomende verplichtingen en overige maatregelen te begeleiden tot aan de oplevering.

Resultaat

KWS heeft de tender gewonnen. Mede doordat KWS niet alleen duurzame en circulaire maatregelen genomen, maar is ook koos voor de inzet van innovatieve producten, zoals biobased bestrating en bebording en hoogwaardig gerecycled asfalt. Er is op het project dus aandacht geweest voor de duurzaamheid van de grootste materiaalstromen, en voor direct hergebruik van vrijkomend materiaal op de locatie. Zo is bijvoorbeeld vrijgekomen hout gebruikt voor de bouw van nestkastjes voor lokale vogelsoorten. Daarnaast zijn grondstoffen vastgelegd in het Madaster materialenpaspoort om verder hergebruik in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij is verder gegaan dan enkel het vastleggen van de materialen en hun locatie, maar is ook gekeken naar de totale hoeveelheid hergebruik van materialen binnen het project op basis van informatie uit zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). Op die manier kon een circulariteitsscore voor het gehele project worden berekend van 96%.

 

Meer weten over dit project? Vraag het Leonard!
Leonard Vischer
Duurzaamheid
Adviseur Duurzaamheid
lvischer@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma