icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Biobased bouwen

Gebouwen hebben een effect op de gezondheid van mensen. De manier waarop je bouwt is dus belangrijk. Wil je een gezond gebouw realiseren? Dan kan dat door biobased bouwen. Aveco de Bondt ondersteunt projectontwikkelaars, architecten en aannemers hierbij .

Wat is biobased bouwen?

Biobased bouwen is bouwen met materialen van plantaardige oorsprong. Bouwmateriaal uit de natuur dus. Deze materialen kunnen aan het einde van hun levenscyclus weer terug in de natuur. Je hebt ook natuurlijke materialen die na gebruik ook weer de biologische kringloop in kunnen maar niet hernieuwbaar zijn. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld zand, klei, leem of kalk. Zulke materialen noemen we “natural material”.

De voordelen van biobased bouwen

  • Beter voor het milieu: biobased materialen zijn hernieuwbaar en leggen CO2 vast in de constructie. Het is zelfs mogelijk om gebouwen te realiseren die meer CO2 opslaan dan er is uitgestoten bij de productie van materialen en tijdens het bouwproces. Dat noemen we een CO2-positieve constructie.
  • Gezonder binnenklimaat: Door de natuurlijke regulerende eigenschappen van biobased materialen en dampopen bouwtechnieken blijft de relatieve luchtvochtigheid in een gebouw tussen 40% en 60%. Ook loopt de binnentemperatuur niet hoger op dan 26 graden.
  • Lager energieverbruik: Biobased bouwmaterialen vertragen de warmteovergang (lees meer). Op hete dagen dringt warmte pas later op de dag door de constructie heen. Je hebt daardoor minder last van hittestress en niet altijd een installatie nodig om te koelen. Omgekeerd blijft warmte in de winter langer binnen, waardoor je minder energie nodig hebt om te verwarmen.
  • Lagere kosten voor installaties: Installaties kosten vaak 30 á 40% van de totale bouwsom. Door biobased te bouwen zijn er meestal minder installaties nodig in een gebouw. Dat levert een flinke kostenbesparing op.
"Biobased bouwen is bouwen in balans met de aarde. Biobased materialen zijn circulair en bevatten een lage CO2-footprint. Bouwbiologisch biobased bouwen geeft daarop een plus: een gezond binnenklimaat."
Carla Rongen, Specialist duurzaamheid en Bouwbioloog IBN

Zo kan Aveco de Bondt jou ondersteunen

Aveco de Bondt adviseert projectontwikkelaars, architecten, aannemers en andere partijen in de bouwketen over biobased bouwen. We denken bijvoorbeeld mee over materiaalkeuzes, geven ontwerpadvies en helpen bij het ontwikkelen van een concept dat uitvoerbaar is voor bouwers. Ook denken we met je mee over het beheersen van de kosten. Door anders te denken en te bouwen kun je besparen op bijvoorbeeld bouwtijd, verwerkingskosten, droogtijden en installaties. Hierdoor is het mogelijk om een kostenneutrale wijze een gezond en duurzaam gebouw te realiseren.

Ontwerpen, engineeren en uitvoeren

Bij het ontwikkelen van een biobased gebouw denk je vanuit de detaillering. Op basis van materiaalwensen en ontwerpeisen kies je het bouwconcept en de doorsneden van wanden en vloeren. Dit is belangrijk omdat de opbouw van de constructie afhankelijk is van het bouwmateriaal, de verbindingen tussen de verschillende lagen en de methode van de verwerking. De engineeringsfase loopt dus parallel met het ontwerpproces. Samen onderzoeken we materialen zoals hout, vlas, hennep, kurk of cellulose. We modelleren en simuleren de toepassing van deze materialen live in een ontwerpsessie. Specialisten in duurzaam bouwen verbinden daarna het bouwteam met producenten in het binnen- en buitenland voor directe inkoop, verwerkingsadvies en delen van bouwgaranties.

Van circulariteitsindex tot emissierapportage

Aveco de Bondt verzorgt ook alle kwantitatieve onderbouwingen voor circulaire, biobased en gezonde gebouwen. Onze adviseurs monitoren bijvoorbeeld de circulariteitsindex of de CO2-footprint van genomen maatregelen tijden de VO- of DO-fase. Ook stellen ze rapporten op over de CO2-emissie van het produceren en neerzetten van een gebouw, afgezet tegen de hoeveelheid opgeslagen biogene CO2 in het gebouw. Verder onderzoeken we nieuwe materialen uit reststromen in de landbouw samen met TNO, TU/e en de Avans Hogeschool. Tot slot zetten we ons in om te zorgen dat bouwen met hout en andere lichte constructies een gelijkwaardige plek krijgt in normen, wet- en regelgeving.

 

Samenwerken met specialisten in bouwbiologie

Biobased bouwen is één van de manieren om een gezond gebouw te realiseren. Wil je er meer over weten? Spar dan eens met één van onze bouwbiologen. Zij hebben zich gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze leefomgeving en onze gezondheid. De bouwbiologen van Aveco de Bondt ondersteunen bouwbedrijven, architecten en projectontwikkelaars om de 25 richtlijnen van de bouwbiologie toe te passen in nieuwbouw en renovaties. (baubiologie.de - Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit)  Ook werken ze samen met overheden en bouwteams om bouwbiologische principes te integreren in bijvoorbeeld beleid of plannen voor gebiedsontwikkeling.

Meer weten over biobased bouwen? Neem dan contact op met Carla!
Carla  Rongen
Carla Rongen
Specialist Circulair en Gezond Bouwen
T 06 83 217 248
crongen@avecodebondt.nl