icon-arrow-right
HomeDiensten Integraal installatieadvies

Integraal installatieadvies

Als gevolg van de energiedoelstellingen van de overheid, de verduurzamingsopgave voor de vastgoedsector en hogere eisen die gebruikers stellen aan comfort, speelt installatietechniek een steeds prominentere rol in gebouwen. Een integrale benadering, van meet af aan in de ontwerpfase van vastgoed, verhoogt de slaagkans en maakbaarheid en verlaagt de faalkosten en bouwrisico’s.

Erasmus_EMC_Rotterdam_Installatie_Modellering_Aveco_de_Bondt_2.JPG

Werkwijze

Wij ontwikkelden een eigen, verfrissende aanpak voor technisch installatieadvies en onderscheiden ons daarmee van de traditionele installatieadviseur. Onze aanpak is datagedreven met BIM, en integraal, omdat wij aanverwante disciplines daadwerkelijk zelf in huis hebben.

BIM in ontwerp en uitvoering

Zodra we met elkaar de prestatie-eisen voor de verschillende ruimten hebben vastgesteld, ontwerpen we de installaties binnen onze  BIM methodiek in combinatie met commissioning. We houden meteen rekening met bouwkundige varianten, zoals gevels, massa, vormgeving en ligging. Vanuit BIM berekenen en simuleren  we energieverbruik, temperatuuroverschrijdingen, transmissies, leidingen en kanalen. De consequenties voor de installatietechniek bij ontwerpwijzigingen zijn direct inzichtelijk en de informatie is consistent en door de commissioning ( of System Engineering) systematiek is het proces beheersbaar en prestaties geborgd. Ook de kosten voor installaties en kostenconsequenties bij ontwerpwijzigingen worden grotendeels gecalculeerd vanuit het BIM model.

 

Onze expertise en ondersteuning stopt niet na het Definitief Ontwerp (DO). Wij zorgen ervoor dat de uitvoerende partijen de prestaties leveren die geleverd moeten worden. Daarbij maken we handig gebruik van het BIM model. Op deze manier zal helder worden of de uitvoerende installateur voldoet aan de gestelde opgave, kwaliteit en prestatie-eisen. Met deze methodiek wordt ook voorkomen dat een installateur opnieuw gaat beginnen met het modelleren, wat veel integrale kosten bespaart.

 

Naast de installatieadviesdiensten houden we ons sterk bezig met het optimaliseren van het proces voor de installatietechniek in de woningbouw. Met behulp van BIM zijn daar grote besparingen mogelijk door het proces anders in te richten. Bij BENG en NOM woningen dragen wij zorg voor de juiste opwekkingssystemen, die integraal zijn afgestemd.

Tenslotte leveren wij de modellen aan voor het circulair bouwen on het kader van Madaster.

Basis voor exploitatie

Een bijkomend voordeel van onze datagestuurde en integrale aanpak is dat een  goede basis gelegd wordt voor de exploitatie van het gebouw. Data voor het Technisch Gebouw Dossier (TGD) is daarbij immers voorhanden en relevant voor het beheer en onderhoud van de assets. In deze fase zal BIM de grootste toegevoegde waarde hebben. We kunnen namelijk precies zeggen waar de assets zich bevinden in het gebouw met ruimtenummer en al. Het werkt ook andersom: we weten precies welke installatieonderdelen zich in welke ruimte zich bevinden. En dat alles gebaseerd op basis van open standaarden: IFC.

Anticiperen

Aveco de Bondt is voorloper betreft de integrale toepassing van installatietechniek in de BIM methodiek. Wij adviseren opdrachtgevers bij het structureren van installatiemodellen, in lijn met de landelijke afspraken volgens de Informatie Leverings Standaard (ILS). We ontwikkelen de validatiemodellen, leveren desgewenst de werktekeningen en verzorgen de procesbegeleiding.

 

Bent u geïnteresseerd in onze vernieuwende datagestuurde en integrale aanpak? Bel of mail voor een afspraak.

Projecten

Alle projecten
+