icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ontwikkeling landelijk gebied

Het landelijk gebied is in trek. We willen er wonen en recreëren. Naast het reguliere gebruik van het platteland voor landbouw, natuur en water is er ruimte nodig voor de energietransitie. Grote maatschappelijke opgaven als Natura2000, de Kader Richtlijn Water, klimaatadaptatie en woningbouwopgave vragen de komende jaren om evenwichtige keuzes in het landelijk gebied. In een land als Nederland betekent dit dat we met veel belanghebbenden, grondeigenaren, organisaties, ondernemers en overheden moeten zoeken naar oplossingen. Het op de juiste manier aanvliegen, sturen en begeleiden van deze processen is van cruciaal belang voor het behalen van succes.

Wieke  Wisselink
Wieke Wisselink
landelijk gebied aveco de bondt.jpg

Uitdagingen in het landelijk gebied

Aveco de Bondt heeft alle benodigde inhoudelijke specialismen in huis. Landschapsarchitecten, specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzame gebiedsontwikkeling tot en met hydrologen. Samen inventariseren we de uitdagingen in het landelijk gebied vanuit verschillende invalshoeken.
Uiteraard beschikt het Team Landelijk Gebied van Aveco de Bondt over adviseurs die integrale projecten procesmatig in goede banen leiden.

 

gebiedsontwikkeling landelijk gebied-Aveco-de-Bondt.JPG

Team Landelijk Gebied bestaat uit agrarische ondernemers en bestuurders

Onderdeel van het team zijn agrarische ondernemers en bestuurders met ervaring in gebiedsprocessen. Hierdoor zijn we als geen ander in staat om de verbinding te leggen tussen mensen in het gebied en partijen. Door deze aanpak laten we de omgeving onderdeel zijn van het proces én van het resultaat. Door onze kennis van agrarische bedrijfsvoering in combinatie met bestuurlijke inzichten en ervaring, weten we beleid om te zetten naar concrete plannen die perspectief bieden aan en gedragen worden door alle gebiedspartijen.

Door de sterke combinatie van vaktechnische specialismes enerzijds en de verbindende adviseurs van het Team Landelijk Gebied anderzijds, is Aveco de Bondt de ideale one-stop-shop voor iedereen die een project in het landelijk gebied wil verwezenlijken.

molens-weilanden

Ontzorging bij ontwikkelopgaven in landelijk gebied

Wat doen we zoal?

  • Initiëren, optimaliseren, begeleiden en versnellen van gebiedsprocessen in de rol van procesmanager;
  • Strategisch verbinder tussen bestuur en samenleving;
  • Onafhankelijk aanspreekpunt/vertrouwenspersoon voor mensen uit het gebied;
  • In kaart brengen van het landelijk gebied onder andere ten behoeve van omgevingsvisie gemeente;
  • Projectmanagement: projectmanager, omgevingsmanager, technisch manager;
  • Planvorming: van schets tot definitief ontwerp en contractvorming.

Wij spreken de taal van het landelijk gebied, waardoor wij de mensen begrijpen.

Onze specifieke diensten binnen het programma:

Verdienmodellen in de agrarische sector

- Gebiedsscan

Kortom: We ontzorgen u bij plannen, processen en ontwikkelopgaven in het landelijk gebied.

Meer weten over ontwikkeling landelijk gebied? Neem contact op met Wieke!!
Wieke  Wisselink
Wieke Wisselink
Projectmanager
T +31 6 512 40 597
wwisselink@avecodebondt.nl

Onze diensten binnen Ontwikkeling landelijk gebied