icon-arrow-right
HomeProjecten Natura 2000 planuitwerking Dinkelland

Natura 2000 planuitwerking Dinkelland

Denekamp

Aveco de Bondt verzorgt in opdracht van de gemeente Dinkelland het projectmanagment voor drie Natura 2000 planuitwerkingsprocessen. Het project heeft betrekking op de gebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek, Lemselermaten en Bergvennen en Brecklenkampse Veld.

Rol Aveco de Bondt

Doel van het project is samen met alle betrokken stakeholders te komen tot een gedragen maatregelenpakket waarbij de Natura 2000 doelen worden gehaald en met zo min mogelijk negatieve externe werking naar de omgeving. Onderdeel van het projectmanagment is de aansturing van het gemeentelijke coördinatieteam, waaronder drie projectleiders. Daarnaast verzorgen wij de verantwoording inzake drie planuitwerkingen aan de provincie Overijssel.

 

In de rol van projectmanager zijn wij ook het aanspreekpunt voor alle gebiedspartijen en aanspreekpunt voor de provincie Overijssel in haar rol als opdrachtgever. Daarnaast verzorgen wij ook de inhoudelijke terugkoppeling aan zowel college en gemeenteraad van de gemeente Dinkelland over de gebiedsprocessen.

Contactpersoon

Debbie Kluin Projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 • Status
  Lopend
 • Diensten
  Project- en procesmanagement landelijk gebied
 • Projectcategorieën
  Ruimtelijke ontwikkeling
+