icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aanleg compensatiebos Provincie Gelderland

Provincie Gelderland verbreedde onlangs de A18 om het verkeer in de Achterhoek beter te ontsluiten. Ter compensatie van het groen en de bomen die hiervoor moesten wijken, realiseerde Aveco de Bondt in opdracht van de Provincie Gelderland een zogeheten compensatiebos nabij Gaanderen. De uitvoering van de plannen stemden we goed af met agrariërs uit het gebied en alle betrokken partijen.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland
Status
Gereed

Plannen voor het compensatiebos

Jouke de Jong, projectmanager bij team Landelijk Gebied, zorgt ervoor dat de aanleg van het bos in goede banen werd geleid. Jouke: “De provincie Gelderland ontwikkelt hier een schitterend stukje natuur, met oog voor biodiversiteit. Onderdeel van het compensatiebos is een waterpoel dat zichtbaar is vanaf het wandelpad. Dit is een bewuste keuze. Zo is er meer plek voor amfibieën en insecten en hebben recreanten iets moois om naar te kijken!”

In gesprek met agrariërs en betrokkenen

Het bos vormt zich op voormalig landbouwgrond. Om het vijf hectare beslaande perceel liggen meerdere agrarische bedrijven en de Akkermansbeek met beheerpad dat in stand blijft. De plannen zijn goed afgestemd met alle betrokkenen: agrariërs, Waterschap en de Provincie. Jouke speelde daarin een cruciale rol. Hij voerde de regie tussen deze partijen en die rol is hem op het lijf geschreven. Zo droeg hij bij aan een plan dat aansluit bij de behoefte van het gebied, dat inhoudelijk klopt en uitvoerbaar is.

Bosontwerp voor compensatiebos Provincie Gelderland.png
Bosontwerp voor compensatiebos A18

Aan de slag met partners en materiaal uit de regio

Op basis van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding is bepaald dat een vochtig berken-zomereikenbos het natuurlijke vegetatietype is. Omdat Provincie Gelderland in het plangebied ook een mantelvegetatie wil ontwikkelen, zijn er enkele soorten aan het totaalpalet toegevoegd die een bijdrage leveren aan de kansen voor biodiversiteit. Verder hebben we in de realisatie voor het compensatiebos de samenwerking opgezocht met partners uit de omgeving. Hoftijzer verhuur- en aannemingsbedrijf BV uit Aalten verzorgt voor ons het grondverzetwerk en Hoveniersbedrijf De Groene Vingers uit Arnhem doet de aanplant van autochtoon bosplantsoen. Dit wordt door Zaad&Plantsoen (onderdeel van Staatsbosbeheer) geleverd. Een mooie samenwerking!

Gereed voor de toekomst

Ondanks de natte weersomstandigheden lukte het om alle werkzaamheden volgens planning uit te voeren. De basis voor een nieuw bos met waterpoel is gelegd; nu moeten de natuur en de tijd haar werk doen en hiermee is dit stukje Gelderland klaar voor de toekomst! Zie hieronder het overzicht van de veranderingen van de afgelopen tijd. 

Verloop in de tijd.jpg

Over team Landelijk Gebied binnen Aveco de Bondt

Ons team Landelijk Gebied voert de regie in gebiedsprocessen en –ontwikkelingen in het landelijk gebied. We begeleiden gebiedsprocessen, gaan het gesprek aan met de omgeving en leggen de verbinding met beleidsmakers. Daarnaast helpen we bij het realiseren van concrete en toekomstbestendige plannen: van schets tot technisch ontwerp en contractvorming.

Ons team bestaat uit ervaren agrariërs, beleidsmakers en planvormers. Zij weten wat er speelt bij ondernemers én kennen processen en belangen. We brengen mensen bij elkaar. Samen creëren we toekomstbestendige plannen met breed draagvlak. Uitdaging in het landelijk gebied? Haak ons aan!

Meer weten of vragen over dit project? Vraag het Jouke!
Jouke de Jong
Senior projectmanager Landelijk gebied
jdjong@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma