Onze maatschappelijke opgaven

Onze opdrachtgevers staan voor complexe vraagstukken in Nederland. De opgaves worden steeds uitdagender. Vanuit onze expertises hebben we een eigen kijk op deze actuele vraagstukken en helpen we opdrachtgevers verder. Complex waar het moet, simpel waar het kan!

Omgevingominteleven 6
Maatschappelijke Opgave Droogte en Wateroverlast

Droogte en wateroverlast

Periodes met veel regen en hoog water worden steeds vaker afgewisseld met droge periodes. Hoe kunnen we daar verstandig mee omgaan, zodat we de schadelijke gevolgen zo veel mogelijk beperken? Onze experts bieden oplossingen.    ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Biodiversiteit

Biodiversiteit

Wij staan voor een omgeving om in te leven. Biodiversiteit speelt hierin een essentiële rol. Daarom zetten we ons bij Aveco de Bondt bewust in om mens, dier en natuur onderdeel te maken van onze adviezen. We maken ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Energietransitie

Energietransitie

We zitten midden in de energietransitie. Om rampzalige gevolgen van de opwarmende aarde te voorkomen, moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie, geothermie en waterkracht. Dit vraagt om ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Leefbaarheid in de stad

Leefbaarheid in de stad

In het stedelijk gebied is steeds meer ruimte nodig voor wonen, werken en recreëren. De ruimte is schaars en de uitdagingen zijn groot. Aveco de Bondt is expert in locatie- en gebiedsontwikkelingen. Wij adviseren, ontwerpen en ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Leefbaarheid Landelijk Gebied

Landelijke gebiedsontwikkeling

Het landelijk gebied is in trek! We willen er wonen, recreëren en ondernemen. Tegelijkertijd liggen er grote opgaven rond het natuur-, water- en landbouwsysteem. Het doel: een toekomstbestendig en leefbaar platteland. Hoe creëer ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Vervanging Renovatieopgave

Vervangings- en renovatieopgaven

Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, wordt het gebruik ervan steeds zwaarder en intensiever. Veel bestaande infrastructuur is hier niet meer op berekend. Dat betekent dat er de komende jaren een gigantische vervangings- ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Waterveiligheid

Waterveiligheid

Een flink deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en grote rivieren stromen dwars door ons land. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Wij adviseren in waterveiligheid om de dijken en keringen in Nederland veilig ...

Lees verder
Maatschappelijke Opgave Woningbouw

Woningbouw

De woningcrisis vraagt om een passende aanpak, zodat iedereen nu én de toekomst kan wonen. De bevolking groeit, er is een tekort aan woningen, de vraag naar grondstoffen neemt toe en de eisen voor een circulaire economie in 2050 ...

Lees verder