Energietransitie

We zitten midden in de energietransitie. Om rampzalig gevolgen van de opwarmende aarde te voorkomen, moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie, geothermie en waterkracht. Dit vraagt om flinke inspanningen op het gebied van de energie-infrastructuur en woningbouw. Aveco de Bondt helpt opdrachtgevers en beleidsmakers klimaatbeleid om te zetten naar concrete plannen.

Maatschappelijke Opgave Energietransitie

Diensten binnen deze opgave

De Energietransitie: naar een structureel andere energievoorziening

We zijn op weg naar een energievoorziening die structureel anders van aard en vorm is dan ons huidige energiesysteem. Nederland moet in 2050 gasvrij zijn en er gelden nieuwe regels voor nieuwbouw en bestaande bouw. Waar moet je als ontwikkelaar of beleidsmaker rekening mee houden? Welke maatregelen kun je als bedrijf nemen? En wat zijn duurzame, slimme oplossingen voor bestaande wijken en nieuwbouw?

Een toekomstbestendige energie-infrastructuur / energiesystemen

Voor het ondersteunen van de transitie naar duurzame energiebronnen, is het van belang dat onze energie-infrastructuur is ingericht op de inzet van hernieuwbare energievormen. Aveco de Bondt adviseert en ontzorgt bij inventarisatie, juridisch advies en projectmanagement van kabels en leidingen en duurzame energieopwekking.

Duurzaam bouwen

Nieuwe wet- en regelgeving vraagt om duurzame keuzes in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Een grote opgave waarbij wij aannemers en ontwikkelaars op alle fronten adviseren over circulaire en gezonde ontwerpen voor gebouwen. Zo hebben wij kennis en kunde in huis over dampopen en biobased bouwen en het vormgeven aan duurzaam beleid. 

Draagvlak creëren voor de Energietransitie

De Energietransitie roept maatschappelijke en bestuurlijke onrust op. Denk hierbij aan de aanleg van zonneweides en windparken en de verduurzaming van de energie-infrastructuur door het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen. Een grote kracht van Aveco de Bondt is ons vermogen om te verbinden. We zorgen dat stakeholders zorgvuldig betrokken en geïnformeerd worden. Dat zorgt voor draagvlak en dus een soepel verloop van projecten.

Van advies tot ontwerp en lokale uitvoering

Op alle niveaus leveren wij een bijdrage aan de energietransitie. Zo adviseren we organisaties in hun duurzaamheidsbeleid en ondersteunen we regio’s bij hun energiestrategie. Voor gemeenten werken we aan visies, wijkuitvoeringsplannen, energieberekeningen en adviezen op gebouwniveau. We maken berekeningen voor aannemers en zorgen voor politiek draagvlak, detailberekeningen en kostenramingen. 

Een gezonde toekomst bereiken we niet alleen door de gaskraan dicht te draaien. Hier komt veel meer bij kijken. Wij scheppen ruimte en draagvlak voor een duurzame toekomst!

Onze impact op de energietransitie

  • Een geslaagde regionale aanpak energietransitie
  • Gezonde en toekomstbestendige woonwijken
  • Innovatie oplossingen voor warmte en energie
  • Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak