Leefbaarheid in de stad

In het stedelijk gebied is steeds meer ruimte nodig voor wonen, werken en recreëren. De ruimte is schaars en de uitdagingen zijn groot. Aveco de Bondt is expert in locatie- en gebiedsontwikkelingen. Wij adviseren, ontwerpen en onderzoeken om samen met onze opdrachtgevers waarde te creëren in het stedelijk gebied.

Maatschappelijke Opgave Leefbaarheid in de stad

Diensten binnen deze opgave

Hoe creëren wij waarde in stedelijk gebied?

De steden groeien, worden drukker en ook duurder. Voor een goede levenskwaliteit is het voor de mens in de stad daarom essentieel dat ze veilig en fijn kunnen wonen, gebruik kunnen maken van duurzame faciliteiten en ondersteunt worden op het gebied van infrastructuur. Om waarde toe te voegen, ontwikkelen onze ontwerpers en adviseurs plannen die op maat passen binnen een gebied, met oog voor toekomstige ontwikkelingen. 

Water en groen in de stad

Er moet meer ruimte komen voor groen en water. Omdat de ruimte schaars is, maken we weloverwogen keuzes. Zodat extra bomen kunnen worden ingepast en je daarnaast ook nog het regenwaterprobleem oplost. Door de boven- en ondergrond met elkaar te verbinden, wordt slim omgegaan met de ruimte. 

Wij creëren waarde in stedelijke gebieden door water en groen slim te integreren en infrastructuur veerkrachtiger te maken tegen extremer weer. Dat doen we met maatwerkoplossingen en een integrale aanpak

Gebieden klimaatbestendig maken

Wij zetten onze expertises in om de ondergrondse infrastructuur, het watersysteem en de gebouwde omgeving veerkrachtiger te maken. Zodat systemen meebewegen met extremer weer. Deze onderwerpen worden steeds belangrijker en zijn cruciaal om klimaatadaptie te verbeteren. We leveren advies en ondersteunen gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers en ontwikkelaars om een gebouw, brug, wijk of zelfs een groot gebied klimaatbestendig te maken.

Infrastructuur

In de stad is altijd beweging. Bij Aveco de Bondt adviseren en ondersteunen we onze opdrachtgevers op het gebied van infrastructuur en duurzame mobiliteit bij grotere vraagstukken. Van mobiliteitsvisies tot verkeerskundig ontwerp en verkeersveiligheidsaudits. En van wegbouwkundig onderzoek, kabels & leidingen tot en met beheer en onderhoud. We werken integraal samen met onze collega’s van ecologie, bodem, planologie en omgevingsmanagement. Maak samen met ons de juiste keuzes voor de toekomst!

Plan van aanpak

Ieder initiatief is uniek en vraagt om maatwerk. Voordat er een schop in de grond gaat, voeren we eerst een scala aan werkzaamheden uit. Denk hierbij aan analyses van financiële, functionele, ruimtelijke, technische en locatie-specifieke aspecten. Zo ontstaat al snel inzicht in de haalbaarheid van het plan en de aspecten die bepalend zijn voor planning, kosten en het ontwerp. We doen kansen- en risicoscans, helpen bij conditioneringen en stellen bestemmingsplannen op. Vervolgens doorlopen we gezamenlijk met de klant het ontwerpproces, om zo de basis uit te werken voor een succesvolle uitvoering.

Onze impact op leefbaarheid in de stad

  • Advies en ontwerp voor duurzame stedelijke ontwikkeling.
  • Integratie van groen en water om de leefbaarheid te verbeteren.
  • Klimaatbestendige oplossingen voor infrastructuur en gebouwde omgeving.
  • Ondersteuning bij mobiliteitsvraagstukken en verkeersveiligheid.
  • Optimale oplossingen afgestemd op de specifieke behoeften van elk gebied dankzij een maatwerk plan van aanpak voor elk project.