Aveco de Bondt

Wij helpen overheden en marktpartijen met vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, klimaat, bouw en duurzaamheid. We doen onderzoek, ontwerpen kunst- en bouwwerken, adviseren over aanpak en beleid en ondersteunen projecten in de uitvoering. Ook zijn we actief binnen actuele maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de vervangings- en renovatieopgave, waterveiligheid en leefbaarheid in de stad. 

Arnhem-Rijn-OverOns