Waterveiligheid

Een flink deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en grote rivieren stromen dwars door ons land. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Wij adviseren in waterveiligheid om de dijken en keringen in Nederland veilig te houden, en daarmee het land te beschermen.

Maatschappelijke Opgave Waterveiligheid

Diensten binnen deze opgave

De opgaven binnen Waterveiligheid

De veiligheid van dijken is belangrijk voor iedereen in Nederland. Daarom worden dijken regelmatig getoetst. Hoe ziet de dijk eruit, wat is de gemiddelde waterstand en is de dijk sterk genoeg? Als een dijk versterkt moet worden, dan is daar een plan voor nodig. De keuze voor bepaalde maatregelen hangt geheel af van de situatie, de omgeving, de bebouwing, de mensen die er wonen, de ruimte die beschikbaar is en het achterland.

Wat doen we voor de toekomst

Wij helpen waterschappen, provincies en aannemers bij het ontwerpen en realiseren van toekomstbestendige en (data-) intelligente waterkeringen. Dit doen we op basis van uitgebreide (digitale) analyses en de inzet van onze waterveiligheids- en geotechnische experts. We ondersteunen bij de beoordeling van dijken, adviseren bij het in kaart brengen van de versterkingsopgaven en ontwerpen voorkeursalternatieven, stellen projectplannen op voor de versterking van dijken. Daarnaast adviseren en begeleiden we bij de uitvoering van deze verbeterplannen. 

Hoe versterk je een dijk?

Een dijk versterken kan op allerlei manieren. Denk aan het verhogen van de dijk, het slaan van een damwand of versteviging van de dijk met behulp van klei. En soms hoeft de dijk, als het achterland geschikt is voor een kleine overstroming, helemaal niet verhoogd te worden. Wij onderzoeken de huidige situatie en komen met advies.

Wij verbinden onze expertise op het gebied van waterveiligheid en de digitale transitie aan de waterveiligheidstaak van beheerders. Dat leidt tot beter beheer van waterveiligheidsvoorzieningen en minder faalkansen.

Beheer en onderhoud

Veilige, sterke en toekomstbestendige dijken en keringen vragen om goed beheer en onderhoud. We bieden hiervoor verschillende digitale tools en methodes aan, die onze expertise op het gebied van waterveiligheid en digitale transitie verbindt aan de waterveiligheidstaak van beheerders. We maken gebruik van artificial intelligence die in combinatie met digitale tools en data beheerders helpen om beslissingen te nemen. Dit leidt tot een betere beheersing van de waterveiligheidsvoorzieningen en minder faalkansen.

Onze impact op waterveiligheid

  • Advies en ontwerp voor toekomstbestendige waterkeringen.
  • Digitale analyses en inzet van waterveiligheids- en geotechnische experts.
  • Beoordeling van dijken en advisering over versterkingsopgaven.
  • Ontwerp en uitvoering van verbeterplannen voor dijken.
  • Innovatieve benaderingen zoals artificial intelligence voor beter beheer.
Alle projecten