Vervangings- en renovatieopgaven

Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, wordt het gebruik ervan steeds zwaarder en intensiever. Veel bestaande infrastructuur is hier niet meer op berekend. Dat betekent dat er de komende jaren een gigantische vervangings- en renovatieopgave van civieltechnische kunstwerken in Nederland aan komt. Onze adviseurs helpen met specialistische kennis op het gebied van civieltechnische kunstwerken, duurzame infrastructuur en mobiliteit.  

Maatschappelijke Opgave Vervanging Renovatieopgave

Diensten binnen deze opgave

Wat zijn de vervangings- en renovatieopgaven? 

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn er veel (civieltechnische) kunstwerken, (spoor)wegen en ondergrondse netwerken aangelegd. Een heel aantal daarvan naderen het einde van hun technische levensduur en zijn niet meer geschikt voor de zware verkeersbelastingen van vandaag. De komende jaren zijn ze dus aan renovatie of vervanging toe. Daardoor ontstaat een enorme toename van noodzakelijke werkzaamheden: de verwachting is dat de totale kosten hiervan uitkomen op ongeveer 260 miljard euro tot het jaar 2100. 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat er de afgelopen jaren een onderbesteding is van de vervangingsopgave. Dat betekent dat er te weinig vervangingen en renovatie hebben plaatsgevonden. Dat is risicovol, want zonder onze infrastructuur stagneert Nederland: bruggen raken onbegaanbaar, rioolwater wordt niet meer schoongemaakt en wegen zijn poreus. De komende jaren moet er dus prioriteit worden gegeven aan vervanging en renovatie. 

Wat we doen: Complete infrastructurele oplossingen voor elk project

Aveco de Bondt is al jaren adviseur en sparring partner voor grote en kleine infrastructurele projecten. We adviseren en ondersteunen op het gebied van infrastructuur en duurzame mobiliteit bij grotere vraagstukken en in elke fase van een (infra)project. Van herstel- en versterkingsadviezen voor bruggen en mobiliteitsvisies tot verkeerskundig ontwerp en verkeersveiligheidsaudits. En van wegbouwkundig onderzoek tot kabels & leidingen. Daarbij zetten we graag onze collega’s in van ecologie, bodem, planologie en omgevingsmanagement. Zo creëren we een integraal ontwerp. 

Goede oplossingen realiseer je samen. Luisteren en oog houden voor de wensen van de opdrachtgever én de omgeving. Dat werkt.

Onze impact op de vervangings- en renovatieopgaven

Wij kijken goed naar de staat van infrastructurele assets en bepalen samen de beste aanpak voor het project. Kiezen we voor vervangen of renoveren? Steeds gaan we voor een pragmatische aanpak.  Op basis van de aanpak doen we wat nodig is. Het resultaat: infrastructuur die weer decennia meegaat.