icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Asbest in de bodem

Bij een vermoeden van asbest in de bodem is het belangrijk dat dit vroegtijdig onderzocht wordt. Asbest is een bijzondere vorm van bodemverontreiniging en kan een project veel vertraging opleveren. Wij verzorgen vroegtijdige asbestonderzoeken in de bodem.

ir. Koen Termeer
ir. Koen Termeer

Asbestanalyse

Door in een vroeg stadium de bodem te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest, kan voorafgaand aan sloop-, bouw- of graafwerkzaamheden:

 • De saneringsaanpak worden bepaald;
 • Blootstelling aan asbest van medewerkers en omwonenden worden voorkomen door het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen;
 • De afvoer en de bestemming voor de asbesthoudende grond worden geregeld.

Asbestonderzoek

In vergelijking met chemische verontreinigingen stelt asbestonderzoek speciale eisen aan het bodemonderzoek, de bodemsanering en de veiligheidsmaatregelen. 

Onderzoek naar asbest in de bodem of in puingranulaat voeren we uit volgens de geldende normen (NEN 5707, NEN 5897). We hebben het onderzoek naar asbest (NEN 5707) geïntegreerd in het verkennende bodemonderzoek (NEN 5740) naar chemische verontreinigingen. Dit leidt tot grotere efficiency in de uitvoering van de werkzaamheden. 

Heldere rapportage en advies

De onderzoeken vatten we samen in een helder adviesrapportage volgens de geldende normen  (NEN 5707 en NEN 5897).

Andere asbest gerelateerde diensten

 • Asbestonderzoek in bouw- en sloopafval en puingranulaat, conform NEN 5897;
 • Het opstellen van asbestsaneringsplannen;
 • Het opstellen van veiligheidsmaatregelen;
 • Het aanvragen van vergunningen;
 • Het regelen van de afvoer en de bestemming van de vrijkomende grond;
 • Milieukundige begeleiding van asbestsaneringen en asbestsloop door een deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-er).
Asbestbodemonderzoek nodig? Neem contact met ons op!
ir. Koen Termeer
ir. Koen Termeer
Senior Adviseur
T +31 6 827 60 808
ktermeer@avecodebondt.nl