icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Milieukundige begeleiding

Bij bodemsanering is vanuit de Wet milieukundige begeleiding nodig. Wij verzorgen deze begeleiding onder het SIKB-BRL 6000 certificaat, protocollen 6001 (Landbodemsanering) en 6003 (Waterbodemsanering).

Marcel Post

Ons team van milieukundige begeleiders

Al onze milieukundige begeleiders zijn in het bezit van een DLP-certificaat en hebben jarenlange ervaring, ook met complexe projecten.

Processturing en verificatie

Milieukundige begeleiding bestaat uit twee onderdelen: processturing en verificatie.

Processturing

De milieukundige begeleiding heeft een taak in de sturing van het saneringsproces zoals: 

  • Het aangeven van de verontreinigingsgrenzen;
  • Het aangeven van de bestemming van vrijkomende grond en afvalstromen;
  • De naleving van milieuvergunningen;
  • Het bemonsteringen van grond en grondwater;
  • Het houden van toezicht op grondwateronttrekkingsystemen of in-situ systemen;
  • Het opstellen van rapportages.

Verificatie

Daarnaast heeft de milieukundige begeleiding de wettelijk vastgelegde taak van verificatie van het saneringsresultaat. Dit houdt in dat wordt vastgesteld of de saneringsdoelstelling, zoals die is vastgelegd in de beschikking of goedkeuringsverklaring op het saneringsplan, is bereikt. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Eindbemonstering en controle;
  • Evaluatierapport;
  • Voorgeschreven administratie.

De werkzaamheden van de milieukundige begeleiding zijn onderdeel van of hangen nauw samen met de werkzaamheden van de directie. Voorafgaand aan de uitvoering wordt het mandaat van de directie aan de milieukundige begeleider eenduidig vastgelegd, in overeenstemming met het gestelde in de UAV en de BRL 6000.

Wat levert het op?

Erkende milieukundige begeleiding voor jouw bodemsaneringsproject inclusief processturing en verificatie.  

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Marcel Post
Milieukundig Begeleider
T +31 6 547 87 385
mpost@avecodebondt.nl