icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Onderzoek naar teerhoudend asfalt

Bij de verwerking van teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt moet worden aangetoond of teer in het asfalt aanwezig is. Wij brengen dit in kaart. Dit doen wij door de constructieopbouw en de samenstelling van asfalt te onderzoeken.

Kelvin  Hoogeboom BSc
Kelvin Hoogeboom BSc

Teerhoudend asfalt

Sinds 2001 mag teerhoudend asfalt niet meer worden gebruikt en moet het apart worden afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Niet-teerhoudend asfalt kan voor hergebruik worden afgevoerd naar een asfaltcentrale. In beide gevallen moet aangetoond kunnen worden of teer in het asfalt aanwezig is. 

Asfaltonderzoek

We kunnen een asfaltonderzoek verrichten. Ook kunnen we een asfaltonderzoek combineren met onderzoek naar de hergebruikmogelijkheden van wegfunderingen (puingranulaat, slakken, e.d.) en de kwaliteit van de bodem. Dit onderzoek is gericht op chemische verontreinigingen en asbest. 

Het onderzoek naar asfalt is gericht op teerhoudend asfalt (TAG). De grens ligt bij een normwaarde voor PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) van 75 mg/kg droge stof. 

Onderzoek conform CROW 210

Al sinds het verbod op hergebruik van teerhoudend asfalt voeren wij asfaltonderzoek uit. Onze onderzoeken voldoen aan de CROW 210 en bestaan uit: 

  • Vooronderzoek en locatie-inspectie waarin de historie van de asfaltverharding in kaart wordt gebracht. Dit is de basis voor het monsternemings­plan;
  • Monstername door het boren in het asfalt (boorkernen), waarbij indien nodig, op basis van de laagopbouw en veldwaarnemingen het monsternemingsplan wordt bijgesteld;
  • Chemisch onderzoek in een gecertificeerd laboratorium: PAK-marker, constructieopbouw en analyse op PAK;
  • Rapportage en advies.

TOTAALOVERZICHT: INZICHT VERONTREINIGING EN FUNDERINGSLAAG

Bij een volledige herinrichting is het vaak gewenst om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor hergebruik van de oude funderingslaag en of de onderliggende bodem verontreinigd is. Ook deze onderzoeken kunnen wij uitvoeren. Dergelijke onderzoeken moeten voldoen aan een woud van normen: NEN5725, NEN5740, NEN 5897, NEN 5707, CROW 210, CROW 132 en CROW 307. Daarnaast zijn voor de uitvoering van de monstername en het laboratoriumonderzoek een aantal certificeringen verplicht. 

Onze specialisten kunnen deze onderzoeken in een totaaltraject verzorgen. Zo krijg je in één proces een totaaloverzicht. Efficiënter qua uitvoering, tijd en kosten!

Wat levert het op?

  • Gecertificeerd en erkend inzicht in aanwezigheid van teer in asfalt;
  • Totaalpakket aan onderzoeken bij een volledige herinrichting.
INZICHT NODIG IN DE AANWEZIGHEID VAN TEER IN ASFALT? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Kelvin  Hoogeboom BSc
Kelvin Hoogeboom BSc
Adviseur Bodem & Saneringsadvies
T +31 6 831 33 127
khoogeboom@avecodebondt.nl