Varen, recreëren en natuur op de Overijsselse Vecht

02 aug. 2023 • 8 min leestijd

De prachtige Overijsselse Vecht rivier, is voor velen een aangename plek om te varen en te vissen. Maar dat niet alleen, de rivier is erg belangrijk voor de omliggende natuurgebieden en heeft een belangrijke functie in de afvoer van regenwater.

Deze diverse belangen zijn dan ook verweven met elkaar en dat vraagt om goede afspraken. Vanuit de Regiodeal Zwolle en het samenwerkingsverband ‘Ruimte voor de Vecht’ ontstond de behoefte om afspraken te maken waar recreatie op de Vecht zich kan ontwikkelen en op welke plekken de natuur z’n gang kan gaan.

Voor Aveco de Bondt was het zaak om hierin de eerste aanzet voor te geven. Op basis van wetgeving en inhoudelijke gesprekken met de partijen is een zogenoemde ‘zoneringskaart’ opgesteld.

De vecht nature
Vissen vecht 1

Wat hebben we gedaan?

We hebben diverse gegevens verzameld en deze, via GIS, overzichtelijk in kaart gebracht. Welke data exact geschikt was en wat het resultaat ging worden was onduidelijk, dus in eerste instantie is er vooral veel data verzameld. Gaandeweg het proces werd steeds duidelijker welke informatie bruikbaar was. Ondertussen was door Ruimte voor de Vecht een ander bureau ingeschakeld dat bezig was om alle recreatiepunten op de Vecht in kaart te brengen. Die gegevens bleken voor ons ook nuttig, want hierdoor kregen we een waardevol inzicht over de huidige situatie. Waaruit bleek hoe de natuur zich verhoud tot de recreatiepunten in dit gebied.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met diverse vertegenwoordigers van de verschillende Vecht ‘gebruikers’. Dan praten we over natuurpartijen, Sportvisserij Nederland, de twee waterschappen, de vier gemeenten, de provincie en de recreatiesector. In de gesprekken is getoetst hoe de gebruikers ‘hun’ Vecht ervaren, wat er goed gaat en wat anders kan.

Welke uitdagingen zijn we tegengekomen?

De natuurpartijen gaven in de gesprekken aan dat de natuurgebieden langs de Vecht onder druk staan. De balans tussen de dierlijke habitat en de toenemende recreatie wordt daardoor verstoord.  Voor de natuur zou het dus wenselijk zijn dat de recreatie afneemt, maar de afgelopen jaren is deze juist toegenomen. Er zijn veel campings en vakantieparken in de buurt en deze gasten maken graag gebruik van de mogelijkheden die de Vecht biedt, zoals recreatievissen of varen.

Deze verschillende gebruikerswensen zorgen voor een gecompliceerde relatie, die van grote invloed zijn op de rivier. Enerzijds levert de natuurwetgeving beperkingen op, maar in de ogen van natuurliefhebbers reiken deze maatregelen niet ver genoeg voor de juiste bescherming van flora en fauna.

Camping vecht 1
Koeien vecht

Het resultaat: de zoneringskaart

Om tot een oplossing te komen waarmee zowel natuur als recreatie in de toekomst een plek op en langs de Vecht houdt, hebben we de natuurgebieden en de recreatiepunten op één kaart gezet. Samen met de projectleider van de recreatiepunten hebben we gekeken hoe deze punten goed verdeeld zijn in het gebied.

Deze zone-kaart wordt aangeduid met de naam ‘zoneringskaart’. Die moet duidelijkheid geven aan overheden, ondernemers en natuurpartijen, waar de focus ligt per plek. Wel blijft de wetgeving hierin leidend om te bepalen of een initiatief, zoals bijvoorbeeld een steiger of verhuurpunt voor boten, ergens mogelijk is.

Uiteindelijk is de Vecht onderverdeeld in drie verschillende type zones:

  • Een zone waar de voorzieningen voor vaarrecreatie zijn gebundeld, bijvoorbeeld in de dorpskernen
  • Een zone waar voorzieningen voor vaarrecreatie zich kan ontwikkelen, indien voldaan wordt aan de geldende (natuur)wetgeving
  • Een zone waar zo min mogelijk verstoring van natuur moet zijn en waar wordt gestreefd naar maximale beheersing van de vaarrecreatie.

Vervolg

De zoneringskaart is in december 2022 door de bestuurders van de 13 betrokken partijen bij ‘Ruimte voor de Vecht’ vastgesteld. Dit betekent dat de bestuurders het een goed idee vinden om op deze manier natuur en vaarrecreatie een plekje te geven op de Vecht, maar het heeft nog geen juridische status. Hiervoor moet de kaart door de betrokken overheden (Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, gemeente Zwolle, gemeente Dalfsen, gemeente Ommen en gemeente Hardenberg) onderdeel worden gemaakt van hun werkwijze.

Vanuit onze opdracht voeren we in de 1e helft van 2023 gesprekken met deze overheden om te bespreken hoe zij de zoneringskaart kunnen implementeren. Naar verwachting komt er in de herfst van 2023 een stappenplan met een voorstel hoe de overheden de zoneringskaart kunnen implementeren.

Bekijk de zoneringskaart hier

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

Wieke Wisselink
Projectleider Omgevingsmanagement
wwisselink@avecodebondt.nl
+31 6 512 40 597