Bouwprojectmanagement

Bij het succesvol aansturen en realiseren van een bouwproject komt veel kijken. Daarom is het belangrijk een kundige bouwprojectmanager in te zetten. Aveco de Bondt heeft een veelzijdig team, maar selecteert haar projectmanagers altijd op het volgende profiel: pragmatisch en ondernemend, ervaren en nieuwsgierig. Zo maken wij een succes van elk project!

Bouwprojectmanagement voor elk project

Projectmanagement vormt de basis voor elk bouwproject. Als projectmanager of -leider ondersteunen en adviseren we opdrachtgevers snel en efficiënt bij gecompliceerde projecten op het gebied van ontwikkeling, renovatie, nieuwbouw, onderhoud en (strategisch) beheer. Van projectinitiatief tot en met de oplevering. Wij zijn op ons best in multidisciplinaire projecten, waarbij wij met onze collega’s alle ingenieurs-disciplines kunnen vervullen binnen een bouwproject. Als ‘Total Engineeringsteam’ kunnen we de opdrachtgever in de ontwerpfase volledig ontzorgen

Afbeelding 1 Bouwprojectmanagement

Wat doen onze bouwprojectmanagers?

Het team Bouwprojectmanagement ondersteunt aannemersbedrijven, ontwikkelaars, beleggers, corporaties, gemeentes, provincies, scholen, industriële bedrijven en zorginstellingen op het gebied van: 

  • Bouwprojectmanagement: initiëren en begeleiden ontwerp- en uitvoeringsfases, beheersen van projectkaders en verrichten van ontwerpmanagement.
  • Bouwprocesmanagement: adviseren en initiëren van benodigde (samenwerkings)processen voor multi-actor en/of technisch complexe processen.
  • Contractmanagement en aanbestedingsadvies: adviseren over procedures, opstellen van benodigde documenten of inzetbaar als contractmanager.
  • Management duurzaamheidsambities: adviseren over duurzaamheidsambitie in relatie tot jouw bouwproject, projectleiding voor realisatie van de duurzaamheidsambitie en inzet als BREEAM-expert.
  • Second opinion’s van ontwerpdocumenten (VO/DO/UO): integrale second opinion’s (waarbij meerdere technische disciplines betrokken zijn) en risico’s inventariseren rondom contracten en uitvoeringsmethodieken.  
  • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): adviseren wat de consequenties zijn van deze nieuwe wet.
  • Directievoering en toezicht: bewaken en controleren van contract- en uitvoeringswerkzaamheden.
  • Tender/Aanbestedingsmanagement/EMVI-plannen: begeleiden van (interne) aanbestedingsprocessen, opstellen van documenten en EMVI-plannen.
Afbeelding 2 Bouwprojectmanagement

Actuele kennis en maximale betrokkenheid

Bij de invulling van deze werkzaamheden maken wij gebruik van de uitgebreide kennis binnen Aveco de Bondt over actuele thema's en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, circulariteit, gezondheid, slimme gebouwen, samenwerkingsconstructies en wet- en regelgeving. Onze bouwprojectmanagers kunnen ook op projectbasis gedetacheerd worden. Dit zorgt voor maximale betrokkenheid en integratie met de werkomgeving van de opdrachtgever.

Ons bouwprojectmanagementteam is veelzijdig; elk met hun eigen specialisme. Zo kunnen we zeer verschillende opdrachtgevers bedienen.

Wat levert Bouwprojectmanagement op?

Onze bouwprojectmanagers bieden volledige ondersteuning en ontzorging bij alle stadia van het bouwproject, van initiatief tot oplevering. Ze zorgen voor optimale realisatie van het project, binnen de gestelde projectkaders (geld, tijd, communicatie, proces, ontwerp).

Aan de slag met bouwprojectmanagement? Karen helpt je verder!

Karen Frowijn
Senior Projectmanager
kfrowijn@avecodebondt.nl
+31 6 830 27 449