Contracteren en aanbesteden

Als opdrachtgever heb je voor een project keuze uit een groot aantal contract- en samenwerkingsvormen en aanbestedingsstrategieën. Belangrijke overwegingen, want de keuzes die je aan de voorkant maakt, bepalen het verdere verloop van het traject. Aveco de Bondt helpt jou bij het maken van de juiste keuzes, en dat begint met zekerheid vooraf.

Hoe kom je tot de juiste contractvorm?

Het opstellen, in de markt zetten en beheren van contracten is complex. Contracten vragen van de opsteller en gebruiker meestal vergaande juridische, commerciële en technische kennis en expertise. Aveco de Bondt legt uitgangspunten, materialen en bepalingen die voortvloeien uit het ontwerp eenduidig en herkenbaar vast. We doen dit voor onder- en bovengrondse infrastructuren, maar ook voor de inrichting van de openbare ruimte en water- en landschappelijke opgaven. Onze contractmanagers en contractschrijvers hebben diepgaande kennis van deze materie en weten dit om te zetten in haalbare oplossingen en optimaal advies. Zo gaat iedereen met vertrouwen een nieuwe samenwerking in. 

Afbeelding 1 Contracten en aanbesteden

Aveco de Bondt helpt bij het in de markt zetten van projecten in de buitenruimte. Wij adviseren over welke aanbestedingsvorm het beste past bij jouw project en organisatie.

Hoe wij helpen bij contracteren en aanbesteden

Onze ervaren contractmanagers adviseren in de voorbereiding, stellen het contract op, begeleiden de aanbesteding en zien er tijdens de uitvoering op toe dat de contractafspraken worden nagekomen. Dit doen wij zowel voor publieke als private partijen. Binnen contracten van projecten waar meerdere disciplines samenkomen, maakt Aveco de Bondt gebruik van haar eigen interne specialisten. Dat betekent korte lijntjes en efficiënt werken. 

Wij kunnen je helpen bij de volgende onderwerpen: 

 • RAW-bestekken
 • UAV-GC contract
 • Raamovereenkomsten
 • Bouwteamcontracten
 • 2 fasen contracten
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Kostenramingen (SSK)
 • Directieramingen
 • Selectie- en inschrijfleidraad
 • Nota van Inlichtingen
 • Gunningsadvies
 • Duurzame aanbestedingsvormen incl. MKI Berekening
 • Aanbesteden met EMVI
Afbeelding 2 Contracten en aanbesteden

Wat leveren deze diensten op?

 • Zekerheid dat je kiest voor de juiste en best passende aanbestedingsvorm.
 • Contractvorming voor de realisatie van projecten met haalbare en uitvoerbare contracten.
 • We houden je budget onder controle met kostenramingen in elke fase van het project.

Aan de slag met contracteren en aanbesteden? Jan-Willem helpt je verder!

Jan-Willem Veldkamp
Projectmanager Infrastructuur & Ruimte
jveldkamp@avecodebondt.nl
+31 6 192 84 099