Duurzaam beleid en strategie

Effectief duurzaam beleid en strategie zijn essentieel voor het behalen van milieudoelstellingen en het stimuleren van positieve verandering. Met onze expertise helpen wij organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën die échte impact hebben.

Duurzaamheid opnemen in de bedrijfsvoering

Via de probleemanalyse en daaropvolgende impactanalyse komen we gezamenlijk tot visievorming. Op basis van deze visie kan vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld waarbinnen we Identificeren en prioriteren op diverse thema's. Daarop wordt de strategie bepaald om tot uitvoering over te gaan. Vervolgens kan de impact van het beleid en bijbehorende strategie worden gemonitord en gerapporteerd. Hiertoe zijn binnen Aveco de Bondt diverse methoden beschikbaar zoals de CSRD en de CO2 prestatieladder rapportage. 

Zo helpen we organisaties verder die duurzaamheid willen opnemen in hun bedrijfsvoering. Door onze ervaring op zowel strategisch als operationeel vlak onderscheiden we ons door zo te adviseren dat de twee werelden elkaar versterken.

Afbeelding 1 Duurzaam beleid en strategie

Onze diensten voor duurzaam beleid en strategie

Wij bieden een breed scala aan diensten rond duurzaam beleid en strategie:

Klimaatstrategie

We ontwikkelen klimaatstrategieën op maat, gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk van organisaties en het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering. Voldoen aan de CSRD-wetgeving, de nieuwe Europese regelgeving, is daarbij leidend. Die wetgeving heeft aanzienlijke impact op bedrijfsvoeringen, zowel voor organisaties die zelf moeten rapporteren als voor leveranciers aan gereguleerde bedrijven. Onze experts zijn ervaren, en hebben specifieke kennis van bouwbedrijven. We beschikken over praktijkkennis waarmee we organisaties helpen om de risico's in kaart te brengen en de kansen te benutten die deze wetgeving met zich meebrengt. 

Integratie van Duurzaamheidsstrategieën

We helpen je als organisatie bij het integreren van duurzaamheidsstrategieën in de bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen, waardoor duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

ESG Rapportage en Verslaglegging

We bieden ondersteuning bij het opstellen van Environmental, Social, and Governance (ESG) rapportages, waarmee je als organisaties transparantie biedt over je duurzaamheidsprestaties en -impact. 

CO2 Prestatieladder

We helpen organisaties bij het implementeren van de CO2 Prestatieladder, een effectief instrument voor het reduceren van CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid binnen de organisatie. 

Milieuwetgeving heeft steeds meer impact op organisaties. Onze experts kennen de details van de wet, en maken jouw organisatie klaar voor de toekomst.

Afbeelding 2 Duurzaam beleid en strategie

Wat levert duurzaam beleid en strategie op?

Met het implementeren en uitvoeren van duurzaam beleid en strategie draag je als bedrijf bij aan een leefbare wereld. Door nu aan de slag te gaan voldoe je als organisatie aan komende wetgeving en sorteer je voor op de toekomst. Het concurrentievoordeel komt in de huidige markt steeds meer naar voren, wat resulteert in opdrachten met meer duurzame impact. 

Aan de slag met duurzaam beleid en strategie? Joost helpt je verder!

Joost van der Veldt
Business Unit Manager Duurzaamheid
jvdveldt@avecodebondt.nl
+31 6 156 96 935