Gebiedsgerichte funderingsaanpak

Funderingsbehoud is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in wijken en straten. Met de Gebiedsgerichte Funderingsaanpak helpt Aveco de Bondt gemeenten en woningcorporaties om risico’s in kaart te brengen en gericht aan de slag te gaan met funderingsbehoud.

Waarom een Gebiedsgerichte Funderingsaanpak?

Veel woningbezitters en woningcorporaties maken zich zorgen over hun fundering en dat is niet voor niks. Problemen met de fundering kunnen namelijk flink in de papieren lopen. Aan u als gemeente of woningcorporaties de uitdaging om te anticiperen op die zorgen. De Gebiedsgerichte Funderingsaanpak helpt daarbij. Met de aanpak onderkent u tijdig de risico’s, zonder problemen groter te maken dan ze zijn. Hierdoor kunt u tijd, geld en energie in gebieden steken die dat daadwerkelijk nodig hebben.

Afbeelding 1 Gebiedsgerichte funderingsaanpak

Hoe werkt de Gebiedsgerichte Funderingsaanpak?

De Gebiedsgerichte Funderingsaanpak is een aanpak op maat. Onze specialisten brengen stapsgewijs de funderingsrisico’s in beeld. Daarbij werken we van grof naar fijn. Aan het einde van het traject heeft u risicogebieden in beeld en inzicht in de handelingsperspectieven die er in uw gemeente zijn. Zo ontmaskert u het ‘onzichtbare funderingsspook’.

Fase 1: In kaart brengen van toegepaste funderingstypen

We starten op gemeenteschaal met een inventarisatie van bouwjaren en bodemopbouw. Dat geeft een eerste indruk van de toegepaste funderingstypen. Gecombineerd met grondwaterstandsmetingen en zakkingsgegevens kunnen na deze fase de eerste contouren van risicogebieden worden ingetekend.

Fase 2: Veldinventarisaties en modelberekeningen

Vervolgens verfijnen we de verzamelde gegevens. Dat doen we met informatie uit het bouwarchief, met veldinventarisaties en modelberekeningen. Zo krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Waar gaat het goed met de funderingen en waar kunnen op termijn problemen ontstaan?
  • Wat zijn de te verwachten schadekosten?
  • Welke maatregelen zijn effectief voor funderingsbehoud?
  • Wie is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen voor funderingsbehoud?

Fase 3: Opstellen van het handelingsperspectief

Als we het probleem afgepeld hebben, geven we het handelingsperspectief voor uw gemeente vorm. Denk hierbij aan bijvoorbeeld actief grondwaterpeilbeheer, communicatie-strategieën of het vormgeven van een funderingsloket.

Case: funderingsonderzoek voor de gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft veel oude panden en een zettingsgevoelige ondergrond. Daarom wilde de gemeente weten of er problemen zijn met kwetsbare funderingen in de gemeente. Aveco de Bondt voerde daarop een verkenning naar de Leidse funderingen uit. We brachten in kaart:

  • waar er gevoelige funderingen voorkomen;
  • welke gebieden gevoelig zijn voor het uitzakken van de grondwaterstand;
  • waar locaties zijn met risico’s op droogstand van houten funderingen en zettingen van funderingen op staal.

Op basis van de Gebiedsgerichte Funderingsaanpak kan de gemeente Leiden bij de inrichting van de ondergrondse infrastructuur en de rioolvervangingsopgave gericht rekening houden met kwetsbare funderingen.

Afbeelding 2 Gebiedsgerichte funderingsaanpak

Aanvullende ondersteuning bij funderingsproblematiek

Aveco de Bondt is al ruim veertig jaar toonaangevend op het gebied van funderingsonderzoek en funderingsadvies. Dat heeft alles te maken met onze bundeling van expertise in bouwkunde, geohydrologie, civiele techniek en milieukunde. Naast de Gebiedsgerichte Funderingsaanpak ondersteunen we u ook graag met onze andere diensten op het gebied van funderingsproblematiek.

Aan de slag met gebiedsgerichte funderingsaanpak? Lieselotte helpt je verder!

dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
ltolk@avecodebondt.nl
+31 6 109 14 315

Alle projecten