Gebiedsscan

De landbouwsector zit in een grootschalige transitie. Maatschappelijke opgaven vragen om veranderingen in het landelijk gebied. Om te werken aan deze veranderingen is inzicht nodig. Welke maatschappelijke opgaven zijn er en wat is de impact op het landelijk gebied en de agrarische sector?  Met de gebiedsscan brengt Aveco de Bondt dat in kaart.

Gebiedsgericht werken

Met de gebiedsscan leggen we de basis voor het ontwikkelen van een integrale visie op het landelijk gebied. Met deze informatie en data op papier kun je betere gesprekken voeren met de stakeholders en gerichter invulling geven aan gebiedsgericht werken. Ook weet je aan de hand van de gebiedsscan waar je op kunt sturen, zowel proces- als beleidsmatig.

Afbeelding 1 Gebiedsscan

De gebiedsscan helpt de grootschalige transitie in de landbouwsector te begrijpen.

Afbeelding 2 Gebiedsscan

Zo pakken we de gebiedsscan aan

Met de gebiedsscan verzamelt Aveco de Bondt informatie en data uit verschillende (openbare) bronnen. Denk aan gegevens van het CBS en de omgevingsdienst. Maar denk ook aan gesprekken met diverse stakeholders zoals landbouworganisaties, accountants, financiële instellingen, overheidsinstanties en milieu-experts is ook belangrijk. Zo brengen we gegevens in kaart over bijvoorbeeld het aantal, type en de locatie van agrarische bedrijven en hun ligging t.o.v. bijvoorbeeld Natura-2000 gebieden of KRW-lichamen. Maar we kijken ook naar het aantal agrarische bedrijven met en zonder opvolger. Wat is de prognose voor het percentage stoppers in de komende 10 jaar? Daarbij nemen we de opgaven mee vanuit landelijk en provinciaal beleid met betrekking tot het landelijk gebied en de impact van deze opgaven op de agrarische sector.

Dit levert de gebiedsscan jou op

Aveco de Bondt verwerkt de data en informatie in een rapportage met analyses, tabellen, grafieken en kaarten. Elk gebied is anders en elke gebiedsscan is maatwerk. Samen bepalen we welke thema’s van belang zijn. 

De gebiedsscan levert jou:

  • Een overzicht van de maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied, een inzicht in de historische trends en huidige situatie van de agrarische sector.
  • Een prognose van de ontwikkelingen binnen de agrarische sector de komende jaren en wat de impact is van de maatschappelijke opgaven.
  • Een objectieve scan als basisdocument voor het gesprek met de omgeving en stakeholders.

Aan de slag met gebiedsscan? Debbie helpt je verder!

Debbie Kluin
Projectmanager Landelijk gebied
dkluin@avecodebondt.nl

Alle projecten