Installatieadvies

Comfort, hygiëne en veiligheid zijn de belangrijkste kenmerken in een prettige woon- en werkomgeving. De installatieadviezen van Aveco de Bondt maken het mogelijk deze functionaliteiten te realiseren. Wij garanderen dan ook een aantoonbaar eindresultaat.

Installatieadvies voor lage Cost of Ownership

Als afdeling installatieadvies leggen we de basis voor een comfortabel, veilig en gezond gebouw. We doen dit in samenwerking met onze specialisten van bouwfysica, brandveiligheid en geluid. Op basis van processen volgens de Wet op de kwaliteitsborging (Wkb), wordt er aantoonbaar ontworpen. Met onze ontwerpen als basis krijg je niet alleen de fundatie voor een verantwoorde leefomgeving, maar ook een lage Cost of Ownership. Want dat is wat je wil: een zo laag mogelijk energieverbruik en eventuele investering.

Afbeelding 1 Installatieadvies

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen - Wkb

Ons advies is de basis voor de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: de Wkb. Om kwaliteit te borgen werken wij volgens verificatie- en validatiemethoden. We stellen jouw wensen en de benodigde eisen als uitgangspunten vast en zorgen via onze vaste werkwijzen dat deze bij oplevering behaald worden en toegepast zijn. Eén van de werkwijzen kan het doorlopen van de projectfases zijn, zoals omschreven in de DNR2011. Elke eindfase levert fasedocumenten op waarmee de opvolgende fase gestart kan worden. Om een volledige kwaliteitsborging te verkrijgen is het belangrijk het ontwerp te toetsen in de realisatie tot en met de oplevering van het werk. Een andere werkwijze is het project integraal ontwerpen op basis van System Engineering (SE). Hiermee worden bedrijfsdoelen, techniek en jouw wensen als klant op elkaar afgestemd. Met deze interdisciplinaire methode wordt een optimale gewaarborgde kwaliteit, duurzaamheid en exploitatie verkregen. Wij kunnen deze processen volledig ondersteunen. In bepaalde gevallen zullen wij adviseren een conceptueel advies op te stellen. Op basis van onze processen en begeleiding kan dan een aantoonbaar resultaat worden behaald.

Interdisciplinaire advisering bij nieuw gebouw

Energiebesparing is een steeds terugkomend aspect. Wet- en regelgeving leggen steeds complexere en hogere eisen op. Voldoet je gebouw aan de BENG? Is het energielabel bij oplevering datgene wat je verwacht? Is de kwaliteit van de installaties wel voldoende? Dit zijn allemaal zaken die je je afvraagt wanneer je een nieuw gebouw gaat realiseren. Interdisciplinaire advisering ontzorgt je hierbij door goede samenspraak en korte communicatielijnen.

Afbeelding 2 Installatieadvies

BIM systematiek, ontwerp en uitvoering

Onze systemen middelen en methoden voldoen aan de nieuwste standaarden en vigerende wetten en regelgeving. Indien gewenst werken wij met de layers en of producten welke door jou worden aangeleverd. Onze modelleurs zijn up to date met BIM systematiek. Tijdens de ontwerpfases stemmen wij met je af tot op welk niveau je het tekenwerk voor jouw gebouw wenst. Naast 2-D kunnen wij dit verzorgen in 3-D door middel van BIM (Building Information Modelling). De tekening is een model waarbij je kunt kiezen tot op welk niveau je informatie toe wilt voegen.

Aan de slag met installatieadvies? Tom helpt je verder!

Tom Leushuis
Adviseur Bouwfysica en Installatie
tleushuis@avecodebondt.nl
+31 6 588 06 064