Ontwerp gemalen en persleidingen

Extreem natte periodes komen steeds vaker voor. Dat maakt steeds weer duidelijk hoe belangrijk een veilig en robuust werkend watersysteem en een schone waterketen is. Aveco de Bondt helpt mee om complexe opgaven te realiseren zoals renovaties, nieuwbouw of verduurzaaming. Met de focus op veiligheid, biodiversiteit en flexibiliteit, bewegen wij mee en zijn we klaar voor toekomstige uitdagingen. 

Watersystemen: uitdagingen en oplossingen

Het Nederlandse watersysteem staat voor grote uitdagingen. Denk aan verouderde gemalen en transportleidingen, capaciteitstekorten en klimaatverandering. De noodzaak van een veerkrachtig en duurzaam watersysteem wordt steeds urgenter. Tegelijkertijd worstelt Nederland met verouderde en ontoereikende waterinfrastructuur, wat de veiligheid en efficiëntie van waterbeheer bedreigt. Het is daarom belangrijk om te investeren in het watersysteem, zodat deze efficiënt kan blijven functioneren en kan blijven voldoen aan de behoeften van de samenleving. Onze diensten bieden oplossingen voor deze problematiek, zoals het renoveren van gemalen, het implementeren van vispassages en het vervangen van verouderde transportleidingen van afvalwatersystemen. Deze uitdagingen vragen om een multidisciplinaire aanpak. Wij hebben de kennis en expertise in huis om je van begin tot eind te ontzorgen. 

Afbeelding 1 Ontwerp Gemalen en Persleidingen

Opdrachtgevers erkennen de professionele en pragmatische aanpak van Aveco de Bondt. Als volwaardige partner blijven wij naast je staan om complexe problemen binnen watersystemen effectief aan te pakken. Ook als het moeilijk wordt.

Ontwerp van gemalen en persleidingen

We werken met een gedreven en enthousiast team. Onze collega’s hebben veel ervaring opgedaan bij waterschappen of aannemers. Daarmee zijn wij in staat pragmatisch te ontwerpen en te adviseren. Afhankelijk van de complexiteit bieden we twee opties. We stellen een compact, praktisch en gespecialiseerd ontwerpteam samen. Of een uitgebreid projectteam dat wordt geleid volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) model. Wij bieden ondersteuning op alle niveaus; tijdens de initiatieffase, verkenning, variantstudie en het maken van een systeemontwerp tot en met het uitvoeringsontwerp. Van een bestuursvoorstel tot het implementeren van de juiste duurzaamheidsambities. 

Onze diensten richten zich op:

  • Vernieuwing van gemalen: Veroudering en slijtage, achterstallig onderhoud à gemalen na verloop van tijd verouderen en slijten als gevolg van langdurig gebruik, blootstelling aan weersinvloeden en mechanische belasting.
  • Capaciteitsuitbreiding: In gebieden met groeiende bevolkingen of toenemende waterbehoeften renoveren wij gemalen om de capaciteit te vergroten en te voldoen aan de toenemende vraag naar waterbeheer. 
  • Uitbreiding van ons watersysteem: Door toenemende weersextremen moet ons watersysteem steeds meer incasseren en flexibel meebewegen. Wij denken mee over de juiste gebiedsspecifieke oplossingen. 
  • Vervangen transportleidingen afvalwatersystemem: We zorgen voor het vervangen van leidingen omdat ze kapot/verouderd zijn.
  • Verduurzaming gemalen: Veel grote gemalen draaien nog op oudere dieseltechniek. Wij zorgen voor verduurzaming door ze om te bouwen naar elektrisch aangedreven gemalen. 
  • Vispassages: Om de visstand in Nederland te vergroten moeten we zorgen dat vissen vrij kunnen migreren in de haarvaten van ons watersysteem. Dit doen we door stuwen en gemalen te voorzien van een vispassage en de pompen visveilig te bouwen. 
  • Europese conformiteit (CE): Veiligheid staat bij ons voorop en is prioriteit tijdens bouw, bediening en onderhoud. We keuren objecten met ons eigen team en passen het ontwerp aan indien nodig, zodat we altijd een veilig object realiseren met een CE-markering. Binnen ons eigen ontwerpproces is CE verankerd in de ontwerpfase. 

Deze oplossingen vragen om een samenspel tussen alle werkvelden. Daarom combineren wij kennis van keringen, geotechniek, civiele techniek, werktuigbouwkundig, elektrotechniek, grondwater en hydraulica. Maar ook de expertise voor het organiseren en inzetten van alle conditionerende en voorbereidende onderzoeken hebben we grotendeels zelf in huis. Zo zorgen wij voor integraal afgestemde en maakbare ontwerpen.

Afbeelding 2 Ontwerp Gemalen en Persleidingen

Wat levert deze dienst op?

  • Een advies en/of ontwerp dat bijdraagt aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem, met aandacht voor veroudering, capaciteitsuitbreiding, klimaatverandering en energietransitie. 
  • Bijdrage aan (en kennisdeling over) de realisatie van een duurzaam watersysteem en –keten, met aandacht voor de bevordering van biodiversiteit.

Aan de slag met ontwerp gemalen en persleidingen? Michiel helpt je verder!

Michiel Krutwagen
Consultant Gemalen, Transport en Zuiveringen
mkrutwagen@avecodebondt.nl
+31 6 526 57 156