Vastgoedstrategie en Portefeuillemanagement

Onze vastgoedstrategie moet steeds meer rekening houden met de energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Wij helpen je vastgoed te vernieuwen voor duurzaamheid en kostenbesparing. Of het nu gaat om nieuwe warmtebronnen, klimaatrisico's of het aanscherpen van beleid en strategie, ons team van experts staat voor je klaar!

Toekomstbestendig vastgoedbeheer

Wil je dat vastgoedbeheer voldoet aan wet- en regelgeving? Dan gaat dit verder dan een kortetermijnstrategie en het maken van beleid. Het is van belang rekening te houden met de impact van de toekomstige eisen rondom de energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Dat vraagt om inspanningen op onderhouds- & duurzaamheidsniveaus en beheersing van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Maar ook om kennis op het gebied van energie, materialen- en gezondheidstransitie. Aveco de Bondt geeft inzicht in toekomstige uitdagingen voor duurzaam portefeuille- en huisvestingsmanagement. Simpel waar het kan, complex waar het moet. 

Afbeelding 1 Vastgoedstrategie en portefeuillemanagement

Multidisciplinaire ondersteuning vastgoed

We combineren kennis van bouwkunde, geohydrologie, civiele techniek en milieukunde om doelgericht naar de toekomst te kijken. Daarmee zijn we dé autoriteit in Nederland op het gebied van funderingsproblematiek, beheer & onderhoud en duurzaamheid. Ons multidisciplinaire team ondersteunt bij het vaststellen en formuleren van strategie en beleidsuitgangspunten van de vastgoedportefeuille. Het resultaat? Een visie en strategisch stappenplan die aansluiten bij de kernwaarden en langetermijndoelen van het bedrijf.

Onze diensten: 

 • Haalbaarheidsonderzoek - & -studies         
 • Strategie vastgoedobjecten (NTA 8026)                          
 • Portefeuillemanagement
 • Huisvestingsstrategie                                                        
 • Beleidsuitgangspunten                                           
 • Assetmanagement
 • Onderhoudsbeleid                                                             
 • EED energie-auditplicht                                          
 • CO2-footprint
 • Transformatie bestaand Vastgoed                                  
 • Paris-Proof / CSRD                                                                 
 • Verduurzamingsstrategie

Van strategie tot uitvoering, wij leveren duurzaam, veilig en comfortabel vastgoedbeheer.

Afbeelding 1 Vastgoedstrategie en portefeuillemanagement 2

Wat levert deze dienst op?

 • Een vooruitstrevende visie op bedrijfsvoering en investeringsmanagement voor duurzaam en veilig vastgoedbeheer; 
 • Kostenbesparende beslissingen door een combinatie van technische en bedrijfsmatige expertise, met aandacht voor veiligheid, comfort, gezondheid, energie-efficiëntie en planmatig onderhoud.
 • Een partner bij het creëren van comfortabele, energie-efficiënte en toekomstbestendige vastgoedobjecten.   

Aan de slag met vastgoedstrategie en portefeuillemanagement? DaveSjors helpen je verder!

Dave van Drie
Projectmanager Gebouw & Leefklimaat
dvandrie@avecodebondt.nl
+31 6 510 16 939

Sjors Termorshuizen
Adviseur Gebouw & Leefklimaat
stermorshuizen@avecodebondt.nl
+31 6 104 47 846