Verdienmodellen in de agrarische sector

Het landelijk gebied is in trek. Naast het reguliere gebruik van het platteland voor landbouw, liggen er grote opgaven zoals Natura2000 en Kader Richtlijn Water. Dat vraagt om het verweven van functies. Voor jou als agrariër brengt dit uitdagingen met zich mee. Want hoe behoud je een gezonde bedrijfsvoering als je aan maatschappelijke opgaven moet voldoen? Aveco de Bondt helpt jou daarbij!

Verduurzamen én financieel gezond blijven

Team Landelijk Gebied van Aveco de Bondt helpt  agrariërs om kansen te creëren vanuit de maatschappelijke opgaven in een gebied. Opgaven worden vaak als bedreiging ervaren. We combineren jouw persoonlijke ambities als ondernemer en benutten de mogelijkheden die de overheid biedt. Dit vertalen we naar concrete bedrijfsplannen, waarbij zowel verduurzamen als een financieel gezond bedrijf de basis vormen.

Afbeelding 1 Verdienmodellen i d Agrarische Sector

Door op een andere manier naar mijn bedrijf te kijken, heb ik veel minder zorgen

Gebiedsprocessen begeleiden met lef

Als onafhankelijke partij gaan we het gesprek aan met de omgeving en leggen de verbinding met beleidsmakers en bestuurders. Ons team bestaat uit ervaren agrariërs, beleidsmakers en planvormers. Zij weten wat er speelt bij agrarisch ondernemers én kennen processen en belangen. We brengen mensen bij elkaar. Samen creëren we toekomstbestendige plannen met breed draagvlak. Ons motto is: Opgaven verbinden.

Afbeelding 2 Verdienmodellen i d Agrarische Sector

Duurzame en toekomstbestendige bedrijfsplannen voor agrariërs

Eerst inventariseren we de kansen en de uitdagingen voor het bedrijf in relatie tot de maatschappelijke opgaven van het gebied. Vervolgens verbinden we deze met de wensen en de ambities van de agrariër. We denken mee tot in detail, zowel praktisch als financieel. De opgaven in een gebied vertalen we door in concrete en solide bedrijfsplannen en alternatieve verdienmodellen. Zo dragen agrariërs bij aan de gebiedsopgaven én kunnen ze door met hun bedrijf. Maar minstens net zo belangrijk: ze hebben een toekomstperspectief voor hun gezin en bedrijf. 

In onze persoonlijke benadering werken we als volgt:

  1. Ambities en wensen bespreken van jou als ondernemer
  2. Inventariseren van de maatschappelijke opgaven voor  bedrijf en/of omgeving
  3. Financiële mogelijkheden in kaart brengen op basis van bedrijfsgegevens
  4. Mogelijkheden voor alternatieve bedrijfsvoering doorspreken
  5. Laatste hand leggen aan het definitieve rapport

 

Wat leveren onze bedrijfsplannen op?

Toekomstbestendige bedrijfsvoering die in balans is met de maatschappelijke opgaven. Dat geeft rust en perspectief voor jou als ondernemer, door een gedegen plan dat past bij jouw behoeften

Aan de slag met verdienmodellen in de agrarische sector? Eric helpt je verder!

Eric Kleissen
Senior Adviseur
ekleissen@avecodebondt.nl
+31 610 66 09 18